Sunnhordland

(Foto: Arkiv)

(Foto: Arkiv)

Ministeren vil evaluera Fjord1

Det kjem fram i eit brev ho har sendt til stortingsrepresentant Ingebrigt Sørfonn

Brevet er eit svar på nokre spørsmål som Sørfonn sende samferdsleminister Liv Signe Navarsete i samband med ferjene over Bjørnefjorden. Bakgrunnen for brevet er at han, og fleire med han, er frustrerte over gassferjene som er sette inn i drifta. Punkta han peikar på i brevet er dårleg regularitet, dårleg korrespondanse både med Kystbuss og med fly til og frå Flesland. - Me såg for oss ei heilt ny tid. Difor vart nedturen så stor for mange, seier Ingebrigt Sørfonn til Sunnhordland. Fjord1 sjølv avviste all kritikk, men no har samferdsleministeren altså sagt at drifta skal evaluerast.
- Etter som operatøren haustar erfaring med dei nye ferjene, ventar eg at dei i enda større grad vil følgje ruteplanen. Statens vegvesen som oppdragsgjevar vil evaluere dette første driftsåret i 2008, og følgje opp operatøren tettare i 2008, skriv Navarsete i brevet til Sørfonn. Sørfonn er nøgd med svaret han har fått.
 
Positivt for Sunnhordland
- Dette oppfattar eg som positivt for oss, for det har ikkje vore godt nok slik som det har vore. Eg har sjølv fått så mykje tilbakemeldingar frå folk som ikkje er nøgde, så dette må verta betre, seier han.
Elles i brevet frå ministeren står det at i kontrakten er det nemnt at om c-ferja er ute av drift, så skal ei reserveferje setjast inn når trafikkavviklinga seier det. Problemet er berre at det ikkje finst ferjer som går fort nok til å halda rutetidene. Men, vert det peika på i brevet, med berre to ferjer i drift no, er kapasiteten like stor som når det var fire ferjer der tidlegare. Det vert og vist til statistikk som seier at ikkje meir enn 0,09 prosent av frakta personbileiningar, noko som svarar til 1044 pbe, har stått igjen på kaien. Noko som er ein særs låg prosentdel. Det vert og peika på at rutetidene er endra på fleire gonger, mellom anna for at reisande frå Stord skal rekkja tidlegflya til Møre. Navarsete innrømmer og at det har vore problem med tilpassinga til korresponderande bussar ved overgang frå tre til fire ferjer.


Siste saker frå Sunnhordland.no

Vil busetja rus­misbrukarar på industri­område

Vil busetja rus­misbrukarar på industri­område

Rådmann Atle Tornes meiner behovet for bustader til rusmisbrukarar er så stort at han vil plassera dei på eit industriområde, berre 230 meter frå ein skytebane.

Denne kjem ikkje heim likevel

Denne kjem ikkje heim likevel

Hadde håp om å ta gamle «Sunnhordland» tilbake til Vest­landet. No hamnar fartøyet ein heilt anna stad.


Elevane tok styringa i hamne­bassenget

Elevane tok styringa i hamne­bassenget

Båtpumpa fekk køyrd seg då skule­ungdom lærte sjøvit av mannskapet i Rednings­­selskapet.

Fekk oppfylt gutedraumen i løypa

Fekk oppfylt gutedraumen i løypa

Terje Nicolaisen (42) og 140 andre stilte til start under vestlands­meisterskapen i moto­cross


Inviterer til gratis Prøysen-konsert

Inviterer til gratis Prøysen-konsert

Guri Aksnes lovar flott fram­syning for eldre og pårørande denne veka - både på Knutsa­åsen og i kultur­huset.

Meir enn 60 pensjonistar på jubileums­arrangement

Meir enn 60 pensjonistar på jubileums­arrangement

Tidlegare HSH-tilsette snakka om både gamle og nye tider.