Dagleg leiar

Arbeidsgjevar

Fitjar Idrettslag

Søknadsfrist

14. januar 2016
Fitjar Idrettslag søkjer ny dagleg leiar

Vår noverande daglege leiar søkjer nye utfordringar og me er på jakt etter ein etterfølgjar.
Stillinga er fast 100%.

Viktige oppgåver vil vera:
- Klubbutvikling
- Arbeid ut mot sponsorar og samarbeidspartnarar
- Marknadsføring av idrettslaget
- Bindeledd mellom hovudstyret og dei ulike utvala
- Medlemsservice - ta imot innkomande førespurnadar
- Ansvar for idrettslaget si heimeside
- Kontering av innkomne fakturaer - enkel bilagshandtering
- Fakturering
- Koordinering av arrangement
- Drift og kundeoppfølging av Fitjar treningssenter, eigd av Fitjar idrettslag
- Medlemsregistrering
- Drakt og utstyrskoordinator

Me søkjer deg med:
- Høgare utdanning - Relevant erfaring - Sjølvstyrt
- Strukturert
- Målretta
- Omgjengeleg og lyttande.

Arbeidsstad: Fitjar kultur- og idrettsbygg. Løn etter avtale.
Tiltreding etter avtale.
Meir info på www.fitjaril.no

Nærare opplysningar om stillinga blir gitt av styreleiar, Simen L. Aarskog tlf. 905 08 019.
Kortfatta søknad med CV sendast til fitjar.idrettslag@gmail.com

Søknadsfrist: 14.01.2017
Publisert: 21.12.2016