Ledige stillingar

Arbeidsgjevar

Stord kommune

Søknadsfrist

Snarast
LEDIGE STILLINGAR

EINING FOR HABILITERING

Vernepleiar/ assisterande avdelingsleiar (ID 1226) Det er ledig 100 % fast stilling som vernepleiar/ assisterande avdelingsleiar.

Vernepleiar (ID 1227)
Det er ledig 65 % fast stilling som vernepleiar.

Vernepleiar/ assisterande avdelingsleiar (ID 1228) Det er ledig 80 % fast stilling som vernepleiar/ assisterande avdelingsleiar.

Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no
Publisert: 23.12.2016