Saksbehandlar Arealbruk

Arbeidsgjevar

Bømlo kommune

Stad

Bømlo

Søknadsfrist

20. januar 2017
Arealbruk i Bømlo kommune søkjer driftig saksbehandlar til bygge- og delingssaker etter Plan og bygningslova, matrikkelføring, saksbehandling av saker etter forureiningslova, fagleg rettleiing og informasjon til kundar. Ynskja kvalifikasjonar er universitets-/høgskuleutdanning med kompetanse innan byggfag/arealplanlegging, juridisk kompetanse og erfaring med bruk av kart og GIS i kommunal saksbehandling.

Spørsmål om stillinga rettast til teknisk sjef Toralf Meling dir. nr. 53 42 31 52 / 900 18 560 eller avdelingsingeniør Elisabeth Gjerde - 53 42 31 54.
For elektronisk søknad, sjå www.bomlo.kommune.no/ledigestillingar
Publisert: 23.12.2016