35% Styrar - 65% Barnehagelærar

Arbeidsgjevar

Dåfjorden Barnehage

Søknadsfrist

15. januar 2017
35% Styrar
65% Barnehagelærer eit års vikariat Dåfjorden Barnehage har ledig vikariat frå 01.04.17 - 01.04.18
Me har Born frå 0-6 år og 18 plassar.
For meir informasjon ring: 95 08 12 07 eller på mail: dafjordenbarnehage@gmail.com

Svarfrist 15. januar 2017
Publisert: 30.12.2016