Ledige stillingar

Arbeidsgjevar

Sunnhordland interkommunale legevakt

Stad

Stord

Søknadsfrist

3. februar 2017
Sjukepleiar ( ID 1229)
Det er ledig 22 % vikariat som sjukepleiar i helgestilling på legevakta med arbeid kvar 4.helg.
Stillinga er ledig frå 01.04.17 - 31.03.18.

Sjukepleiar (ID 1230)
Det er ledig 14,32 % fast stilling som sjukepleiar i helgestilling på døgnavdeling.
Stillinga er ledig frå 20.03.17.

Kontaktperson for stillinga: Janett Svendsen, dagleg leiar, tlf: 53490985 eller avd. spl. Mona Lothe tlf. 48201982
Fullstendig utlysing på: www.stord.kommune.no
Publisert: 06.01.2017