Ferievikarar 2017

Arbeidsgjevar

Stord kommue

Søknadsfrist

Snarast
Ferievikarar – pleie og omsorg (ID 1232)

Sommarjobb innan pleie- og omsorg
i Stord kommune?

Me søkjer etter autorisert helsepersonell, studentar i sjukepleie/vernepleie, andre med helsefagleg høgare utdanning, elevar i den vidaregåande skulen
og assistentar til kjøken og vaskeri.
Andre med interesse for omsorgsarbeid er også velkommen til å søkja.

Fullstendig lysingstekst på
www.stord.kommune.no
Publisert: 20.01.2017