Kva med sommarjobb på Bømlo?

Arbeidsgjevar

Bømlo kommune

Stad

Bømlo

Søknadsfrist

26. februar 2017
Sommaren står snart for tur, tru det eller ei. Bømlo kommune har eit godt tilbod til deg! Kva med å kombinera sommaren med arbeid for nokon som verkeleg treng deg og din kompetanse? Bømlo kommune treng sommarvikarar innan fleire fagområde - miljøteneste innan rus og psykisk helse, kjøkenassistentar, pleie- og omsorg, legetenesta, habiliteringstenesta, teknisk drift og i Kundetorget.

For fullstendig utlysingstekst og søknad www.bomlo.kommune.no/ledigestillingar
Publisert: 03.02.2017