Er du vår nye kollega?

Arbeidsgjevar

Helse Fonna

Søknadsfrist

Snarast
Ved Stord sjukehus får du fagleg utvikling i eit godt arbeidsmiljø.
• Funksjonsleiar, felles intensivavdeling
• Lærlingar 2017-2019: Helsefag og ambulansefag
• Sommarvikarar: Sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar, jordmor, helsefagarbeidarar, sjukepleie- og medisinarstudentar.
• Sjukepleiestudentar: Jobb og stipend

Les meir og send søknad: www.helse-fonna.no/jobb

Vil du bli betre kjend med sjukehuset ditt? Finn oss på www.facebook.com/helsefonna
Publisert: 08.02.2017