Ledige stillingar

Arbeidsgjevar

Fitjar kommune

Stad

Fitjar

Søknadsfrist

Snarast
- Helse- og sosialsjef (ID 400)

- Helgevakter ved Gartnartunet (ID 401)

- Lærling i helsearbeidarfag (ID 402)

- Lærling i barne- og ungdomsarbeidarfag (ID 403)

- Lærling i institusjonskokkefag (ID 404)

Sjå www.fitjar kommune.no/stilling
Publisert: 10.02.2017