Møte for slektsinteresserte

Stad: Stord kulturhus, møterom 1, Leirvik
Dato: 14. februar 2017
Tid: Kl.19.00 - 21.30
Arrangør: SLEKT OG DATA SUNNHORDLAND
Nettside: www.disnorge.no
Dette er ein møteplass for slektsinteresserte. Vi tek opp ulike emne for å hjelpe kvarandre slik at den einskilde kan finne fram til historisk materiale knytt til eiga slekt.

Møtet er gratis og ope for alle