Ferievikarar - tekniske tenester (ID 1240)

Arbeidsgjevar

Stord kommune

Stad

Stord
Stord kommunale eigedom, Stord kommunalteknikk og Stord hamnestell treng ferievikarar i perioden mai-august 2017 innan vedlikehald og førefallande arbeid av kommunale bygg, grøntanlegg og hamna.

Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no
Publisert: 17.02.2017