Ledige stillingar

Arbeidsgjevar

Stord kommune

Stad

Stord
EINING FOR PSYKISK HELSE OG RUS, avd. oppsøkjande tenester
Avlastar (ID 1237)
Me treng assistent/miljøarbeidar som kan arbeide 5 timar per veke.

VAKSENOPPLÆRINGA
Lærar (ID 1238)
Det er ledig 100 % vikariat som lærar.

STORD KOMMUNALE EIGEDOM
Eigedomsforvaltar (ID 1239)
Det er ledig 100 % stilling som eigedoms-forvaltar

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE BARNEVERNSTENESTE
Fagleiar (ID 1241)
Det er ledig 100 % stilling som fagleiar.

UTVIKLINGSGRUPPA
Barnehagefagleg rådgjevar (ID 1242)
Det er ledig 50 % stilling som barnehagefagleg rådgjevar.

Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no
Publisert: 17.02.2017