Karneval 10-16 år

Stad: Litlabø samfunnshus
Dato: 23. februar 2017
Tid: 17.30-19.30
Arrangør: CISV Sunnhordland
Nettside: http://vistord.cisv.no
Velkommen på karneval! Det blir fest med ulike aktivitetar, konkurransar og disco! Ope for alle i alderen 10-16 år.

Inngong: kr 50 (kr 20 for dei som har kledd seg ut)