Årsmøte i Venskap Stord - Comalapa

Stad: Stord Kulturhus, Hamnegata 1, Møterom nr. 1
Dato: 23. februar 2017
Tid: 19:00-21:00
Arrangør: Venskap Stord-Comalapa
For å ha stemmerett på møtet må du ha betalt kontingent til Venskap Stord-Comalapa. Andre møtte har tale- og framleggsrett.

Under årsmøtet vil det verte servering av kaffi og noko attåt. Vi ber deg då setje av dagen, og håper å sjå deg der.

På vegne av styret i Venskap Stord-Comalapa
Leiar Chris-André Elvik