Temakveld: «Bob Dylan – Gotta serve somebody!»

Stad: Stord kyrkje
Dato: 15. mars 2017
Tid: 19.00
Arrangør: Temakveldutval/Stord sokneråd
Nettside: http://www.kyrkja-stord.no
Med Nobelprisvinnar Bob Dylan sine kristne
tekstar i fokus. Song og musikk ved Lina Håland
og stordabuane Endre Olsen og Håkon Vatle. Innlegg
ved førsteamanuensis Sissel Høisæter. Inngang kr 100,-