Stavangerkameratene

Stad: Old River Saloon
Dato: 12. april 2017
Tid: 21.00
Arrangør: Old River Saloon
Nettside: https://www.facebook.com/events/346780455680052/
Onsdag før Skjærtorsdag brakar det laus med Stavangerkameratene i saloonen. Velkomen!