Temakveld: «Meining i meiningsløysa? Bibelen om den uforståelege lidinga»

Stad: Stord kyrkje
Dato: 19. april 2017
Tid: 19.00
Arrangør: Temakveldutval/Stord sokneråd
Nettside: http://www.kyrkja-stord.no
Tale ved sokneprest i Etne, Per Hjemdal. Koret mMokkat tek del.