CISV Søndagsmoro: Tur til Førland gard

Stad: Førland gard
Dato: 30. april 2017
Tid: 12
Arrangør: CISV Sunnhordland
Nettside: http://vistord.cisv.no
Me tek turen til Førland gard. Me møtest på garden kl 12. Kanskje får me helse på dei søte lamma?