Temakveld: «500 år sidan reformasjonen – Martin Luther, munken som endra Europa»

Stad: Stord kyrkje
Dato: 10. mai 2017
Tid: 19.00
Arrangør: Temakveldutval/Stord sokneråd
Nettside: http://www.kyrkja-stord.no
Kva var det eigentleg Martin Luther endra, og har han fortsatt
noko å seie oss? Tale ved sokneprest og forfattar Lars Inge
Magerøy. Me løftar fram noko av reformasjonens salmeskatt.
Kantorane tek del, og song ved koret Sanctus. Inngang kr. 100,-
(Det vert mogleg å få kjøpt den nye boka til Magerøy «Munken som endret Europa».)