Gå til artikkelen
Send inn helsing

Send inn helsing

Go'ungen

er helsingar til born under 12 år.

Gratulasjonar

med bilete til han eller ho du meiner fortener det.

Sunnhordlendingar

er gratis å senda inn.

Bryllaup

er gratis å senda inn.

Innleveringsfrist for go'ungen og gratulasjonar er kl 10.00, ein arbeidsdag før innrykk.
NB! Innrykk i måndagsutgåva må vera levert innan fredag kl 10.00.

Nyfødd
Nyfødd
11.09.2015
Sunnhordlendingar

Siste saker Gå til framsida

Tja til ekstraløyving

Komiteen for oppvekst og utdanning ber kommunestyret vurdera om Heiane barnehage skal få ekstra midlar for born som kom etter august.