Sunnhordland

Her er det solistane Veronika Nygård (til venstre) og Frida Nygård som øver under rettleiing frå dirigent Lars-Erik ter Jung. FOTO: OLAV RØLI

Her er det solistane Veronika Nygård (til venstre) og Frida Nygård som øver under rettleiing frå dirigent Lars-Erik ter Jung. FOTO: OLAV RØLI

Unge talent får prøva seg

Tre unge solistar er med når Sunnhordland kammerorkester har konsert på sundag.

Under leiinga av dirigent Lars-Erik ter Jung skal kammerorkesteret framføra musikk av mellom anna Vivaldi, Purcell, C.P.E. Bach, Sibelius og Bartók. I tillegg til orkesteret skal tre solistar bidra under framsyninga. Dei er Gunvald Ottesen på fiolin, medan Frida Nygård og Veronika Nygård skal syngja.
– Det er viktig for oss å gje ungdom i regionen vår eit godt tilbod, seier leiar av Sunnhordland kammerorkester, Eli Haugan.
Det er mellom anna dei unge talenta orkesteret vil visa fram under førestellinga.

Første solo
Ein av dei unge solistane er fiolinist Gunvald Ottesen (18). Etter seks år som medlem i orkesteret har han fått ein del konserterfaring, men sundag blir første gongen han skal fylla ei solistrolle under konsert.
– Eg trur det skal gå greitt, seier han.
18-åringen går siste året på musikklinja, og er aktiv i endå eit orkester: symfoniorkesteret i Bergen.
– Det er kjempefint å vera med i orkestra. Det er kjekt å få erfaringar frå to ulike orkester. Sundag spelar han «Våren» av Vivaldi.
– Eg har øvd det inn i ein periode over jul. Det er eit noko krevjande stykke, seier Ottesen om verket.

Nye talent
Ifølgje leiar Eli Haugan har Sunnhordland kammerorkester allereie vore startorkesteret til fleire talent.
– Me har mellom anna hatt dirigent Eivind Gullberg Jen-sen i orkesteret som ungdom.
Sunnhordland kammerorkester består av ungdommar, vaksne amatørar og profesjonelle musikarar frå Sunnhordland. Orkesteret har som føremål å stimulera strykar-miljøet i regionen gjennom eit samarbeid over kommune-grensene.

Dirigent Lars-Erik Ter Jung og solist Veronika Nygård i bakgrunnen under øving sist laurdag. FOTO: Olav Røli.

Dirigent Lars-Erik Ter Jung og solist Veronika Nygård i bakgrunnen under øving sist laurdag. FOTO: Olav Røli.


Siste saker frå Sunnhordland.no

Meiner fagartikkel svartmålar kommunale tilbod

Meiner fagartikkel svartmålar kommunale tilbod

Astrid Larsen har lite til overs for Connie Straume si samanlikning av tiltak i Stord.

Tar ungane ut om det blir dyrare

Tar ungane ut om det blir dyrare

Mette Laukhamar Hauge frå Stord er blant dei som reagerer på prishopp på skulefritids­ordninga.


Det brenn eit blått lys for Raudt

Det brenn eit blått lys for Raudt

Medlemsmassen har visna vekk sidan førre kommuneval. No vurderer Mohamed Kallel å leggja ned lokallaget.

Herstad prøver seg igjen

Herstad prøver seg igjen

Stiller på ny som ordførar­kandidat for Arbeidarpartiet. Vil vinna igjen gamle allianse­partnarar.


Kven trur du vert ordførar på Stord?

Kven trur du vert ordførar på Stord?

Nokre håpar at Liv Kari Eskeland får fornya tillit. Andre gir blaffen i politikk. Les Fem på ein fredag!

Frikjent for blotting

Frikjent for blotting

Meiner det er sannsynleg at mann i midten av 20-åra blotta seg for to småjenter, men frikjenner mannen fordi saka ikkje er godt nok bevist.