Sunnhordland

Sofie Øvstebø og Solid J13 spelte seg fram til B-finale i 2008-utgåva av Handballfestivalen. Der vart Askøy slegne 5-3. I år kan stordhandballen gleda seg over ny deltakarrekord for dette storarrangementet. 
ARKIVFOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

Sofie Øvstebø og Solid J13 spelte seg fram til B-finale i 2008-utgåva av Handballfestivalen. Der vart Askøy slegne 5-3. I år kan stordhandballen gleda seg over ny deltakarrekord for dette storarrangementet. ARKIVFOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

Handballfestivalen sprengjer ny grense

– Eg har vore med på dette arrangementet i tolv år. Aldri tidlegare har eg opplevd maken til pågang.

Kjartan Grov tek den fine tilstrøyminga til festivalen som eit kompliment som alle involverte kan ta til seg.

– Ja, det må jo vera det beste beviset på at me har fått ting til å fungera. I løpet av mine tolv år i arrangementskomiteen har eg opplevd å få med 236 lag. Eg trur det var i 2006. I dag har me ei deltakarliste som viser 270 lag som vil vera i sving på Vikahaugane pinsehelga. Det er veldig bra, seier Grov.

Overnatting for 2500

Arrangementskomiteen si tøffaste oppgåve vert å finna overnattingsplass til dei rundt 2500 som treng det.

– Me har jo eit håp om at skulane kan sleppa oss til i enno større grad enn tidlegare. Det må også tenkjast litt nytt. Kanskje barnehagar kan vera eit overnattingsalternativ, antydar Grov.

Han ser det også som litt av ei utfordring å få vaktkabalen til å gå opp.

– Folk har jo vore flinke til å stilla opp, men det er trong for mange vakter både i sjølve arrangementet og ved overnattingsstadene. Men eg har god tru på at dette skal me få til, fastslår Grov.

Frå utlandet

I år som tidlegare år kjem storparten av laga frå Bergen og Hordaland elles. I fjor var utlandet for første gongen representert. Utanlandsk deltaking vert det også i år, fastslår Grov.

– I år som i fjor vert det med eit par danske lag. Om det er dei same to laga som tek turen ein gong til eller om me får andre, veit eg faktisk ikkje, seier festivalsjefen som reknar med ein totalomsetnad på rundt to millionar kroner for 2012-festivalen.Røyst på tidenes idrettsutøvar
  1. Stord - Fyllingsdalen
  2. Baune - Solid/Trott
  3. Fitjar - Follese
  4. Austevoll - Bremnes
  5. Hovding - Trio
  6. Halsnøy - Os 2

Lever kupongen no!


Siste saker frå Sunnhordland.no

Elevane tok styringa i hamne­bassenget

Elevane tok styringa i hamne­bassenget

Båtpumpa fekk køyrd seg då skule­ungdom lærte sjøvit av mannskapet i Rednings­­selskapet.

Vil ha ferjer med null­utslepp

Vil ha ferjer med null­utslepp

Lokale Venstre-politikarar ønskjer pilot­prosjekt mellom Stord og Kvinnherad.


Knust etter møte med hjorten

Knust etter møte med hjorten

– Me skimtar ofte dyra i sidesynet, men har ikkje opplevd hjorte­kollisjon, seier Lars Gunnar Nilsen ved ambulanse­stasjonen på Stord.

Neset kan få come­back på banen

Neset kan få come­back på banen

Stord held fram å kosta støv av gamle heltar. Kjell Petter Neset gjer som Atle Nilsen og har drakta klar.


Tunnelen blir nattestengt i to år

Tunnelen blir nattestengt i to år

Oppgradering for 300-400 millionar kroner fører til nytt køyre­mønster for bilistane.

Slik reagerer dei tilsette på leiarløna

Slik reagerer dei tilsette på leiarløna

Saka om lønsauken i kommune­leiinga på Stord har ført til sterke reaksjonar.