Sunnhordland

Arbeidsløysa går ned

Reduksjon i heile Sunnhordland.

Arbeidsløysa er på veg nedover i distriktet. Frå mars til april har det vorte 11 færre arbeidslause i dei sju kommunane i NAV sin statistikk. Størst reduksjon finn ein på Stord, der det er 29 færre personar som er arbeidsledige i april enn i mars.

Likevel er det no 100 fleire arbeidslause i Sunnhordland denne aprilmånaden, samanlikna med same periode i fjor. Totalt er det 2,6 prosent arbeidsløyse i Sunnhordland, som er 0,5 prosent høgare enn snittet i Hordaland på 2,1 prosent. Det syner statistikk frå NAV.

Det er til saman 239 personar som er permittert, av desse er 146 heilt permittert og 93 delvis permittert.  Dette er 88 færre enn mars 2012 og 98 fleire enn april 2011.

Sunnhordland har ein andel på 35,8 % av alle som er permittert i Hordaland.  Dette er ein nedgang på 3,1 % frå mars 2012, syner statistikken vidare,


Siste saker frå Sunnhordland.no

Badeulykke i Ådlandsvatnet

Badeulykke i Ådlandsvatnet

Ein ung mann er teken opp frå vatnet. Luftambulansen er på staden.

No er dei klare for finale

No er dei klare for finale

Juniorane til Stord let seg ikkje stoppa i supercupen i Storbritannia. No er dei klare for finalespel.


Ulukkesdag for Bømlafjordtunnelen

Ulukkesdag for Bømlafjordtunnelen

Først kom ein uheldig motorsyklist, og så tok eit lynnedslag straumen. No heng eit varslingsskilt etter.

– Ei grei gjennomkøyring

– Ei grei gjennomkøyring

Eittmålstap for Stord HK mot Mors-Thy i Danmark


Flyforbod over Bergen

Flyforbod over Bergen

Luftanbulansar og rutetrafikk går som normalt.

Griseri i sjøen

Griseri i sjøen

Badar i griseri ved Oppsangervågen i Sunde.