Sunnhordland

Arbeidsløysa går ned

Reduksjon i heile Sunnhordland.

Arbeidsløysa er på veg nedover i distriktet. Frå mars til april har det vorte 11 færre arbeidslause i dei sju kommunane i NAV sin statistikk. Størst reduksjon finn ein på Stord, der det er 29 færre personar som er arbeidsledige i april enn i mars.

Likevel er det no 100 fleire arbeidslause i Sunnhordland denne aprilmånaden, samanlikna med same periode i fjor. Totalt er det 2,6 prosent arbeidsløyse i Sunnhordland, som er 0,5 prosent høgare enn snittet i Hordaland på 2,1 prosent. Det syner statistikk frå NAV.

Det er til saman 239 personar som er permittert, av desse er 146 heilt permittert og 93 delvis permittert.  Dette er 88 færre enn mars 2012 og 98 fleire enn april 2011.

Sunnhordland har ein andel på 35,8 % av alle som er permittert i Hordaland.  Dette er ein nedgang på 3,1 % frå mars 2012, syner statistikken vidare,


Siste saker frå Sunnhordland.no

Satsar friskt på skeive tenner

Satsar friskt på skeive tenner

Per Magne Djupvik (30) går inn i kampen om å behandla skeive tenner på Stord. Sjekk pris­oversikten på tann­regulering.

Meiner det er marknad for fleire

Meiner det er marknad for fleire

Jan Ove Øen ønskjer konkurransen om skeive tenner på Stord velkommen.


Northug-suksess på Fitjar

Northug-suksess på Fitjar

Parodi på ski­stjerna fekk applausen fram på revy­festival.

Dei står opp om "morran"

Dei står opp om "morran"

Desse gjer akkurat som arbeids­minister Robert Eriksson (Frp) vil. Dei står opp kvar morgon. Elles mistar dei sosial­hjelp.


Tok passasjer med narkotika

Tok passasjer med narkotika

Fann stoff under trafikkontroll.

Vegarbeid hamnar i retten

Vegarbeid hamnar i retten

Grunneigar og Statens vegvesen vert ikkje einige om erstatning på Engevik.