Sunnhordland

Trur på uendra rente

Hallgeir Isdahl trur Norges Bank held styringsrenta uendra

Direktør i SPV Markets, Hallgeir Isdahl, biletet, trur Norges Bank ikkje endrar på rente på sitt neste rentemøte torsdag 10. mai.

– Etter eit noko overraskande rentekutt på førre rentemøte trur me no at Norges Bank held styringsrenta uendra på 1,5 prosent, seier Isdahl, som mellom anna viser til at veksten globalt truleg vert svakare enn ein trudde.
Rentekuttet ved førre krossveg vart grunngjeve med lågkonjunktur internasjonal og sterk kronekurs, og difor måtte ein ty til rentekutt for å halda inflasjonen og veksten nede.

Sidan førre rentemøte har situasjonen i Europa blitt verre, og fleire land melder at dei er i ein teknisk resesjon. Uroa i finansmarknadene stig, og fleire av dei gjeldstynga landa i Sør-Europa må betala meir i kredittpåslag. Det fører til at også den politiske uroa aukar som følgje av den økonomiske uroa, meiner Isdahl - som samstundes viser til at her i Noreg ser det meste lyst ut.


Siste saker frå Sunnhordland.no

Høvla over Trott i viktig kamp

Høvla over Trott i viktig kamp

Stord 2 tok tre viktige poeng i opprykskampen i Prestegardsskogen.

Lønsvekst skapar trøbbel

Lønsvekst skapar trøbbel

Rådmann Magnus Mjør varslar stramt kommunebudsjett i Stord kommune neste år.


Trur på gode tider

Trur på gode tider

Harris Utne i Rystad Energy har analysert leverandørindustrien. Han ser lyspunkt bak mørke skyer

Vill jubel på toppen

Vill jubel på toppen

Deltakarane frå Barnas Turlag nådde toppen Njoten i Fitjar i strålande vêr.


Inviterer på date

Inviterer på date

Går du med ein gründer i magen? No kan du få ein date med Åge Lien og Innovasjon Norge.

Gjer mobilen om til eingongs­kamera

Gjer mobilen om til eingongs­kamera

Desse søstrene er leie av dei perfekte bileta som blir delte på internett, og relanserer no eingongskameraet – som app.