Gå til artikkelen

Trur på uendra rente

Hallgeir Isdahl trur Norges Bank held styringsrenta uendra

Publisert 04.05.2012 kl. 06.15.

Direktør i SPV Markets, Hallgeir Isdahl, biletet, trur Norges Bank ikkje endrar på rente på sitt neste rentemøte torsdag 10. mai.

– Etter eit noko overraskande rentekutt på førre rentemøte trur me no at Norges Bank held styringsrenta uendra på 1,5 prosent, seier Isdahl, som mellom anna viser til at veksten globalt truleg vert svakare enn ein trudde.
Rentekuttet ved førre krossveg vart grunngjeve med lågkonjunktur internasjonal og sterk kronekurs, og difor måtte ein ty til rentekutt for å halda inflasjonen og veksten nede.

Sidan førre rentemøte har situasjonen i Europa blitt verre, og fleire land melder at dei er i ein teknisk resesjon. Uroa i finansmarknadene stig, og fleire av dei gjeldstynga landa i Sør-Europa må betala meir i kredittpåslag. Det fører til at også den politiske uroa aukar som følgje av den økonomiske uroa, meiner Isdahl - som samstundes viser til at her i Noreg ser det meste lyst ut.

Nett-TV

Brann i Sagvåg

Brann i Sagvåg

Uvêret Tor

Uvêret Tor

Her må passasjerane gå av

Her må passasjerane gå av

Desse våghalsane legg tak i uvêret

Desse våghalsane legg tak i uvêret

Siste saker Gå til framsida

Abonnent

Vil ha alle fakta på bordet

– Me vil samrå oss med Solid og vurdera om me skal be om be om å få innsyn i alle løyvingar og overføringar dei siste åra, seier Rune Eide i Trott.
Abonnent

Her vil dei ha 40 bubilplassar

Bubileigarar på Stord har fått nok av at det ikkje finst parkering for bubilar i sentrum – og luftar eit forslag om å bruka moloen.
Abonnent

Lokalpolitikar er i villreie

Dagfinn Brekke (KrF) er usikker på om han skal stemma for eller imot kommunesamanslåing mellom Stord om Fitjar.