Sunnhordland

Fann løysing med lånt fiberkapasitet

Telenor får låna ledig fiberkapasitet.

– Me har funne ei mellombels løysing, sånn at alle fastnettkundar skal vera oppe. I tillegg er mobildekninga sterkt betra, seier Anders Kroka, informasjonssjef i Telenor til Sunnhordland.

Sidan fredag har telekundar i kommunane Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes og Kvinnherad hatt redusert tilgang til både internett og telefoni, etter at det oppstod med fiberen i ein sjøkabel ved Stord.

Mellombels løysing

Den mellombelse løysinga kom i stand i samarbeid med lokale kraftselskap.

– Me har fått låna ledig fiberkapasitet, og er veldig takksame for den hjelpa me har fått der, seier Kroka.

Kan ta dagar

Ei permanent løysing på problemet vil ikkje koma før om nokre dagar.

– Fiberskipet som skal retta dette opp kjem tysdag, og me vil då ha fullt trykk på å få på plass den permanente løysinga, seier Kroka.


Siste saker frå Sunnhordland.no

No er det slutt

No er det slutt

Draumesommaren kan vera over. I kveld kjem lågtrykket frå Atlanteren.

Blir med vidare som hjelpetrenar

Blir med vidare som hjelpetrenar

Sigurd Sævareid let seg overtala til ein ny sesong.


Siktproblema held fram

Siktproblema held fram

Skrur opp viftene i Halsnøytunnelen.

Skimmeland til HHK

Skimmeland til HHK

Nok eit ungt lokalt talent forsvinn til 1. divisjonsspel i Haugesund.


Klart for innspurten

Klart for innspurten

Siste del av Vabakkjen-krysset er snart ferdig.

Møtt av knust rute

Møtt av knust rute

Rektor Sigrid Røsseland tykkjer det er forferdeleg trist at tjuvar har vore inne på Tjødnalio skule i skuleferien.