Sunnhordland

Kystbussen held fram som før på strekninga mellom Stavanger og Bergen. (Arkivfoto)

Kystbussen held fram som før på strekninga mellom Stavanger og Bergen. (Arkivfoto)

Kystbussen får grønt lys

Konkurransetilsynet la lok på årelang strid.

Konkurransetilsynet sitt pålegg om å droppa samarbeidet mellom Boreal Transport og Tide Buss om Kystbussen på strekninga mellom Stavanger og Bergen, er oppheva.

 

Anka
Avgjersla frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet blei kjent måndag morgon. Saka har versert i fleire år etter at Konkurransetilsynet i 2007 påla Boreal Transport Sør (tidlegare Veolia) og Tide Buss å avslutta samarbeidet med tilvising til konkurranseloven sin paragraf 10.
Konkurransetilsynet meinte at samarbeidet om Kystbussen kunne ha som formål å avgrensa konkurransen på strekninga, og at gevinsten dermed ikkje kom passasjerane til gode. Dei samarbeidande selskapa var usamde i det og anka avgjersla.

 

Ikkje gyldig
– Kystbussen har køyrd i heile perioden sidan Konkurransetilsynet sitt pålegg, fordi vedtaket ikkje kunne sjåast på som gyldig før departementet hadde sagt sitt. Ekspressbussrutene mellom Stavanger og Bergen er svært populær og den ruta i Noreg som transporterer flest passasjerar, skriv konsernleiar Kjetil Førsvoll i Boreal Transport Norge AS og adm. direktør Roger Harkestad i Tide Buss AS i ei pressemelding.

 

I 19 år
Kystbussen starta opp i 1993 og konkurrerer i dag med buss, snøggbåt og to ulike flyselskap på strekninga. Departementet gir selskapa medhald i at privatbil er ein konkurrent, og at det er gevinstar ved at dei to selskapa samarbeidar.
– Det gjelder både i utnyttinga av personell og materiell, og ikkje minst ved at ein unngår tomkøyring, skriv dei to leiarane.

 

– Er letta
– Både Boreal Transport og Tide Buss uttrykkjer at selskapa er letta over at departementet endeleg har teke en avgjersle, og at denne går i selskapa sin favør. Det har teke lang tid å greie ut saka, og selskapa har brukt mykje tid og ressursar på å belysa denne, står det i pressemeldinga.


Siste saker frå Sunnhordland.no

Ventar nostalgi på Stuva

Ventar nostalgi på Stuva

Utfordringar utanom det vanlege ventar o-løparar som stiller til start fredag kveld.

Kompass­­nålene peikar mot Stord

Kompass­­nålene peikar mot Stord

Kristtorn­løpa kjem i andre rekkje. Til helga går start­­skota for årets vestland­s­meisterskap på Stord.


Overraska elevane med ny park

Overraska elevane med ny park

Skuleleiinga i Sagvåg sette av dagar i sommar­ferien til å leggja ned bildekk i skogen ved skulen.

Eit steg nærmare utleige­bustad

Eit steg nærmare utleige­bustad

Ein tomanns­bustad for «prøvebuing» skal freista barne­familiar til å slå seg ned på Huglo permanent.


Her bør du ikkje bada

Her bør du ikkje bada

Kommune­legen åtvarar mot bading i Stora­vatnet. Kan føra til hudirritasjon og utslett.

Har testa det nye under­laget

Har testa det nye under­laget

Les kva Ingemar Olsson meiner om det flunkande nye golvet på Vika­haugane.