Gå til artikkelen

Den nye oljen er den som enda ikke er kommet til overflaten

Vi må vite hvor den er og risikoen med å pumpe den opp, skriver Vibecke Beyer (H).

Publisert 17.02.2017 kl. 13.28. Oppdatert kl. 14.17.

Jeg hopper rett på spørsmålene dine Gaute Epland, det lot vente ørlite så du er sikkert motivert for å lese svaret - men jeg har også en innstendig oppfordring og et budskap til deg, partiet, ordføreren og Magne Rommetveit, og håper du og dere er motivert til det også:

 

1. Høyre er for konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja - en politikk vi står fast ved! For inneværende periode har vi en avtale med våre støttepartier (V og KRF) som utelukker konsekvensutredning av disse områdene, men vi har tilbudt leteareal i andre områder gjennom TFO-runder og nye konsesjonsrunder i Barentshavet. 

 

2. Høyre går til valg på å konsekvensutrede hele Lofoten, Vesterålen og Senja i neste periode! Samtidig vet vi V og KRF's syn på dette ikke har endret seg. Det betyr at denne saken igjen står i fare for å bli henstand for del av en regjeringsforhandling. H vil måtte søke støtte fra andre parti og kan søke den støtten hos AP som inntil nylig har hatt den samme politikk - gitt at Landsmøte til AP skroter kompromissforslaget som ligger i bordet og er tøff nok til å ikke forhandle vekk saken og muligheten ved å vedta et program med nei til utredning av hele området.

 

3. Det kanskje største problemet med AP-kompromisset er at dere allerede før dere eventuelt skal forhandle med andre parti, både har forlatt dåkas primærstandpunkt og for ikke å si - det hele forhandlingsgrunnlaget. Det kan tenkes at det ender opp med et slags kompromiss når det kommer til konsekvensutredning om de 3 største partiene H, AP og FRP ikke står fast og sammen om utredning av hele området. Det er ingen tvil om at det oljenæringa etterspør er kunnskap om hele området sett i sammenheng. At AP i denne saken gir en seier til miljøbevegelsen, kravet i fra LO og dem som mener oljen bør ligge er et særdeles dårlig signal til hele næringen og og arbeidsplassene - for ikke å nevne de omlag 50.000 ledige i direkte tilknytning til oljenæringen! 

 

Det er feigt å ikke stå opp for olje- og gassnæringen og den politikken en står for uansett parti og periode. Punktum.

 

Det er et svik å ikke bruke energien, makten og kunnskapen vi her lokalt besitter om betydningen av oljenæringen i all sin prakt, overfor eget parti og for resten av landet. Uansett parti og periode.

 

 

Det er fatalt at vi står i fare for å miste fremtidens kompetanse fordi ungdommen med vår feige famling, manglende framsnakking og visjoner ikke velger oljefag og utdanningsinstitusjonene som legger dem ned. Søknadene til oljefagene har stupt. Oljenæringen, som alltid har kunnet sile ut og plukke de beste studentene, er nå livredd for rekrutteringen. 

 

Fatalt fordi det vil være økende etterspørsel etter energi - inkludert olje og gass -  i en verden der stadig flere løfter seg ut av fattigdomsgrensen. Mens oljemarkedet til nå har vært preget av overforsyning, er det helt nødvendig at industrien forsikrer seg om at ikke mangel på investeringer fører til problemer med å forsyne markedet i framtiden. 

 

Fatalt fordi norsk økonomi, arbeidsplasser og hele velferdssystemet er avhengig av oljemilliardene som renner inn i statskassen. Siden starten på syttitallet har den generert over 12000 milliarder til vårt BNP (omregnet i dagens kronekurs), og samtidig er over 50 prosent av de samlede utvinnbare ressursene på norske sokkel ennå ikke hentet ut. 

 

 

Paradoksalt nok også fatalt fordi Norges bidrag og tilhørende resultater til reduserte klimautslipp i Europa utgjør en stor forskjell for klimaregnskapet, Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel er effektiv, og har lave CO2-utslipp sammenliknet med gjennomsnittet andre steder i verden, og skal stadig bli bedre og best.I Norge går debatten i stor grad ut på at olje- og gassproduksjon står i veien for veksten av fornybar energi. Et viktig element er at solkraft produseres når solen skinner, men den kan ikke lagres i særlig grad. Det samme gjelder vind. Men forbrukerne vil gjerne vaske klær og lage mat uavhengig av om solen skinner eller vinden blåser. Da må man ha en energiform i bakhånd som kan levere stabile forsyninger av energi. Der kommer norsk naturgass inn i bildet. Norsk sokkel leverte en fjerdedel av all gassen som Europa brukte i fjor. Det gir kundene i EU trygge og pålitelige gassleveranser. Vi vet at olje- og gassnæringen antakelig representerer den mest innovative og teknologisk nyskapende delen av norsk næringsliv, og at det er en stor sannsynlighet for at kunnskap og teknologi fra denne næringen vil være sentral i overgangen til en mer grønn fremtid.

 

Industrien har tatt et skikkelig krafttak for å styrke konkurranseevnen. Break-even for hele Sverdrup-utbyggingen, inkludert begge fasene, er nå anslått til under 25 dollar fatet. Næringen har klart å snu dystre spådommer til lønnsomhet og vi kan leve godt og lenge av og med oljen! Næringen har gjort jobben og levert. Nå venter næringen på politikerne. Petroleumsnæringen er en langsiktig næring der tidsspennet fra leting til funn og videre til produksjon er langt. Derfor trenger næringen et effektivt reguleringsregime med stabile og forutsigbare rammevilkår. Vi må levere på dette!

 

Det er vi - vår kommune - vår region som skulle være som stoltest (!)  som må formidle dette og stå på krava og kreve vilje og handling!

 

Med det har jeg svart deg på punkt 1, 2 og 3 og forhåpentligvis mere til. Denne saken er viktigere enn partiene våre og krever at vi løfter blikket, hiver partiboka, tar ansvar for fremtiden og gjør det som er best for Stord, Sunnhordland, Vestlandet og hele vårt vidstrakte land. Vi må snakke opp næringen, behovet, betydningen, verdien, arbeidsplassene, mulighetene, miljøaspektet, teknologiutviklingen- der vi kan og så ofte vi kan. Vi må stille på våre landsmøter og sloss for at våre parti innhenter kunnskap før vi konkluderer - og senere åpner der det er forsvarlig! 

 

H, AP og FRP som ved forrige valg fikk 73,9 % av stemmene bør står fast og sammen om at utredning ikke er et forhandlingsgrunnlag med de andre partiene etter valget!

 

Døren er åpen for tverrpolitisk kamp - og jeg håper flere politikere kjenner seg kallet til å åpne døren også i andre parti. Jeg har kanskje brent min bro, men jeg vet om en dame som er "noe mildere" enn meg, men som ønsker det samme som meg - og til gjengjeld har denne damen adskillig bedre kompetanse, tyngde, makt, vilje og forutsetninger for å få til noe - og i lag med dere. Dere vet hvem jeg snakker om og dere vet hvor dere finner henne. 

 

Jeg vil se overskriften Magne Rommetveit fikk i 2013 gjentatt i 2017 - han hadde aldeles rett den gang da, og innholdet i alt han fremholder er like korrekt og viktig i dag! 

 

Vibecke Beyer