Gå til artikkelen
Høgskulen Stord/Haugesund er histrorie. Frå januar 2017 er det Høgskulen på Vestlandet (HVL) frå og med januar 2017. Kristine Krokli leiar i Studentparlamentet (t.v.) og HSH-rektor Liv Reidun Grimstvedt.
Arkivfoto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

En høyskole for fremtiden

Publisert 01.01.2017 kl. 14.00.

Fra nyttår er høyskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord og Haugesund én institusjon - Høgskulen på Vestlandet. Da blir det lettere å se utdannings- og kompetansebehovet i vestlandsregionen under ett.

 

Ryggraden til den nye institusjonen blir å utdanne de ingeniørene, sykepleierne og lærerne som Norge trenger, dersom vi skal klare å møte fremtidens utfordringer. Med 16 000 studenter blir det en kraftfull høyskole som vil evne å påvirke utviklingen i vestlandsregionen og levere de arbeidstakerne som både privat og offentlig sektor etterspør.

 

Målet må være at de tre høyskolene klarer å bruke ressursene sine enda bedre i fellesskap. Det at tre lærerutdanninger nå skal finne sammen, for eksempel, må resultere i et bedre tilbud til studentene. Samtidig må høyskolene styrke disiplinfagene og utnytte disiplinfag og profesjonsfag for å gjøre begge bedre.

 

Dessuten er det bra at de tre høyskolene i fellesskap vil bli en vestlandsmotvekt til to andre store institusjoner på Østlandet med hovedvekt på profesjonsfag og uttalte universitetsambisjoner, nemlig Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge. Jeg er også glad for at Høgskulen på Vestlandet allerede fra starten har tatt et særskilt ansvar ved å ha nynorsk som primærarbeidsspråk.

 

Fusjonen er naturligvis bare startskuddet. Det er nå den virkelig krevende jobben begynner. En ny organisasjon skal bygges opp. Fagmiljøer skal finne sammen og meisle ut hvordan studietilbudet skal se ut i fremtiden. Ansatte skal innplasseres i stillinger. En ny høyskole skal vokse frem, fundert på lange og stolte tradisjoner. Og kanskje blir den et universitet om ikke så altfor lenge?

 

En fordel er at høyskolen kan lære av institusjonene som fusjonerte for nøyaktig ett år siden. NTNU fusjonerte med høyskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik og har brukt store deler av 2016 på å etablere den nye organisasjonen. NIFU har evaluert sammenslåingsarbeidet underveis. Evalueringen viser at man har gjort en svært god jobb på NTNU. Men den viser også at når man står midt oppe i alt det praktiske med å få en fusjon til å fungere, er det fort gjort å miste av syne det overordnede målet med det hele: Bedre kvalitet i forskning og høyere utdanning. Det må være ledestjernen i alt som gjøres.

 

Da regjeringen tiltrådte, hadde det vært godt kjent i årevis at ressursene spres for tynt utover innen høyere utdanning og forskning. Vi hadde for mange små fagmiljøer som tilbød de samme utdanningene.

 

Derfor utfordret vi samtlige universiteter og høyskoler til å finne sammen og bidra til å rydde opp i det noe brokete norske universitets- og høyskolelandskapet. Nå er 33 institusjoner blitt til 21 - og én av de nye fra nyttår er Høgskulen på Vestlandet.

 

Det er ikke noe mål i seg selv å fusjonere universiteter og høyskoler. Strukturreformen handler først og fremst om å legge til rette for kvalitet. Det er kun med solide institusjoner vi kan realisere de ambisiøse målene som er nedfelt i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det er kun med større fagmiljøer vi kan å tilby studentene våre den forskningsnære undervisningen de trenger for å kunne bli klare for et arbeidsmarked i omstilling.

 

Litt enkelt sagt må den nye universitets- og høyskolestrukturen nå fylles med et nytt og bedre innhold. Om kun kort tid legger vi frem en stortingsmelding som mer konkret går inn i hvilke tiltak som trengs for å forbedre utdanningskvaliteten. Den viktigste jobben må naturligvis gjøres på universitetene og høyskolene. Men fra regjeringens side skal vi bidra ved å lage gode rammevilkår og stimulere til kvalitet.

 

Hovedmålet er at det skal bli like gjevt å være en fremragende utdanner som det er å være en fremragende forsker. Utdanningsvirksomheten må frem i lyset og bli et kollektivt ansvar, ikke et privat anliggende slik tilfellet er altfor mange steder i dag. Det fortjener studentene på Høgskulen på Vestlandet og alle de andre institusjonene i Norge.

 

10. januar kommer både statsminister Erna Solberg, statssekretær Bjørn Haugstad og jeg til henholdsvis Sogndal, Haugesund og Bergen for å feire den nye høyskolen. Det er et signal om at denne fusjonen ikke bare er viktig for kunnskapssektoren - den er viktig for nasjonen. Gode høyskoler og universiteter med solide fagmiljøer er avgjørende for at vi skal lykkes med den omstillingen Norge står midt oppe i.

 

Torbjørn Røe Isaksen (H),
kunnskapsminister