Gå til artikkelen
Som leder av Venelaget for Stord Maritime Museum, beklager jeg det som nå har skjedd og skjer videre, skriver Fredrik U. Litleskare.
Arkivfoto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

Striden omkring Stord Maritime Museums videre eksistens

Det er synd at man fra Sunnhordland Museum ikke forholdt seg til de skrevne avtaler, skriver Fredrik U. Litleskare.

Publisert 06.01.2017 kl. 21.30.

Nå er både samrabeidsavtalen (med de gode gjensidige intensjoner og plikter) og husleieforholdet for Stord Maritime Museum sagt opp.

 

I vedtektene for Stord Maritime Museum, samt den inngåtte samarbeidsavtalen mellom museumene, som Sunnhordland Museum må ha hatt kjennskap til, står det sort på hvitt, at man skal kunne utvikle Stord Maritime Museum til å innarbeide, ta vare på den industrielle utviklingen.

 

Jeg kan ikke se at Sunnhordland museum har spilt på lag med Stord Maritime Museum i så henseende. Jeg har god kjennskap til dette i og med at jeg var med fra starten av i 1994, da stiftelsen Stord Maritime Museum ble etablert, og fulgt med opp gjennom årene. Også ved inngåelsen av samarbeidsavtalen mellom stiftelsen Stord Maritime Museum og Sunnhordland Museum.

 

Det andre som er beklagelig i artikkelen i onsdagens Sunnhordland er at det er Sunnhordland Museum som betaler husleia til Stord Maritime Museum. Dette er direkte feil. Helt siden samarbeidet ble etablert har Stord kommune årlig overført hundrvis av tusener til Sunnhordland Museum, for å bidra til å dekke utgifter til husleia. Mener det har blitt økt ved flere budsjettbehandlinger i kommunen, til senest ved årets budsjett til kr 610.000,- hvorav kommunen støtter opp om en konservatorstilling ved Sunnhordland Museum med kr 90.000,-. Så utbetaler Sunnhordland Museum husleia til Stord Hamnestell, som står som formell leietaker av lokalene, som igjen betaler denne til utleier.

 

 

I tillegg kan en lese at Sunnhordland Museum har hatt 25.000 besøkende. Ja, Signe Ekeland, det antallet var vel for hele nedslagsfeltet til Sunnhordland Museum i Sunnhordlandsregionen. Men jeg vil gjerne ha tallet på hvor mange besøkende man hadde på Museet på toppen av Museumsbakken på Stord, da fratrukket de obligatoriske turene til skoleklasser. Da tror jeg nok man vil se ett helt annet antall besøkende for sammenligning. Så kom med fakta lokalt, slik at de herværende museum kan sammenlignes.

 

I tillegg er det betimelig å be om å få se det konkrete, årlige regnskapet for Stord Maritime Museum, og ikke et tåkelagt totalregnskap for Sunnhordland Museum. Dette i og med at det stadig trekkes frem at Sunnhordland Museum sliter med store kostnader, uten å fremlegge konkrete, reviderte tall.

 

Som leder av Venelaget for Stord Maritime Museum, beklager jeg det som nå har skjedd og skjer videre. En meget dårlig takk til Oma-familiens intensjon med samlingen, samt alle de frivillige i dugnadsgjengen, som har vært med å fremskaffe dette verdige og aktive fyrtårn av et museum, som er viden kjent langt utover Sunnhordlandsregionen.

 

Les også: Ordfører Harry Herstad gir ikke opp håpet om samarbeid

 

Håpet er nå at det politiske miljøet i Stord kommune nå tar tak i dette og ikke er med og bidrar til en total rasering av ett godt etablert Stord Maritime Museum. Det vil i så henseende bli et stort tap for vår industrielle-, samferdselsmessige kulturhistorie.

 

Fredrik U Litleskare
Avtroppande leiar av Venelaget for Stord Maritime Museum