annonse

Nominert til pris for kortfilm

NOMINERT
NOMINERT: Bjørn Sortland står bak kortfilmen «Julie (15)». Her er han saman ein fan under Falturiltu i fjor. (Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN)

Filmskapar frå Bømlo kan vinna pris for årets beste kortfilm.

  • Anders Totland

Ons­dag blei det klart kven som er no­mi­nert i dei uli­ke ka­te­go­r­ia­ne til Kort­film­fes­ti­va­len i Grim­stad. Blant dei no­mi­ner­te er bøm­lin­gen Bjørn Sort­land, som el­les er mest kjend som for­fat­tar, og var fes­ti­val­for­fat­tar un­der fjor­å­rets Fal­tu­ril­tu på Stord.

Sort­land er no­mi­nert til «Bes­te kort­film», sa­man med Mads An­der­sen, for fil­men «Ju­lie (15)». I til­legg til å ha delt regi på fil­men, har Sort­land skri­ve ma­nu­set og hatt an­svar for pro­duk­sjo­nen.

– Film er sab­la mykje jobb, så det­te er eit smil i kvar­da­gen. Sjølv om kon­kur­ran­sen er hard, er det kjek­ka­re å vera no­mi­nert enn å ik­kje vera no­mi­nert, sei­er Sort­land.

– Må ein til Grim­stad for å sjå fil­men?

– Ja, ein må nok det.

Vinnaren av prisen, som blir kalla «Gullstolen», får 50.000 kroner. I tillegg kjem postproduksjon hos Nordisk Film Shortcut til ein verdi av 50.000 kroner.

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut