annonse

Ny singel frå elektronisk Atle Hansen

SINGELSLEPP
SINGELSLEPP: Alte Hansen gjev ut ny musikk på laurdag. (Foto: Harald Onarheim)

Først­kom­man­de laurdag gjev Atle Hansen ut ny sin­gel.

  • Ingvild Sig­len Berger

Vi­se­son­gar og for­fat­tar Atle Hansen gjev ut sin­ge­len «Må­nen over Kvinn­he­rad» 1. juni. Lå­ten er pro­du­sert og ar­ran­gert av Ian Kol­stad frå Goldlog, og er den første av fire nye son­gar som dei to har sam­ar­beidd om, heiter det i ei pressemelding.

Kol­stad har plas­sert gi­tar­spe­let og røys­ta til Hansen inn i eit elekt­ro­nisk mil­jø, der det òg er plass til to­nar frå trø­or­gel og en­k­le klok­ke­spel. Pro­du­sen­ten bi­dreg el­les med sli­de­gi­tar på lå­ten.

Les også: Lått, melankoli og nostalgi med Atle Hansen

Elekt­ro­nisk verd

Gjennom kar­ri­e­ren på fem­ti år har Hansen for det mes­te veks­la mel­lom blues, country og akus­tisk vi­se­song. Li­ke­vel har han all­tid vore opp­te­ken av andre stil­ar­tar, noko som til dø­mes vi­ser att i al­bu­met «Mast utan skip» frå 2004, der flei­re av lå­ta­ne er på­ver­ka av trip hop, ein sjan­ger in­nan elekt­ro­nisk mu­sikk som opp­stod tid­leg på 1990-ta­let i Stor­bri­tan­nia.

Hansen har gje­ve pro­du­sen­ten fritt spe­le­rom med dei fire nye son­ga­ne, og han har så­leis teke ste­get heilt inn i det elekt­ro­nis­ke land­ska­pet med Kol­stad sine sam­plin­gar, trom­me­mas­ki­nar og loo­par.

Spe­ler i Toll­ha­gen

«Må­nen over Kvinn­he­rad» er spe­la inn på Stord, medan mik­sing og mas­te­ring er gjort i Nacksving stu­dios i Gö­te­borg.

Sin­ge­len vert sleppt på alle di­gi­ta­le mu­sikk­platt­for­mer. Laur­da­gen veka et­ter sin­gel­slep­pet spe­lar Hansen i Toll­ha­gen, rett ved sidan av Mos­ter Amfi i Mos­ter­hamn. Vi­se­son­ga­ren si før­re mu­sikk­ut­gje­ving var den di­gi­ta­le EP-en «Res­o­na­tor» i 2017.

Les også: Hansen feirar 50 år som artist

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut