annonse

Reglar for lesarkommentarar og innlegg

- Innlegg og kommentarar skal vera saklege og siviliserte, utan at det skal utelukka verken engasjement eller glimt i augo.

- Hald deg til temaet. Viss du har lyst til å skifta tema midt i ein samtale, må du starta ein ny debatt ved å oppretta eit nytt innlegg.

- Innlegg og svar på Mediehuset Sunnhordland sine debattarenaer representerer ikkje på noko måte synet til Mediehuset Sunnhordland eller redaksjonen.

- Innlegg i avisa, på papir og digitalt, skal signerast med fullt namn.

- Du er personleg ansvarleg for innhaldet i kommentarfeltet og debattinnlegga du publiserer, og vil halda Mediehuset Sunnhordland skadeslaus for eit eventuelt krav frå tredjeperson som følgje av debattinnlegga dine.

- Det er ikkje tillete å trakassera meddebattantar.

- Du kan ikkje skriva, lasta opp, lenka til eller på annan måte publisera noko som kan medføra straffeansvar.

- Du forpliktar deg til å følgja norske opphavsrettar. Du kan ikkje kopiera artiklar som er publisert i andre medium. Du kan likevel sitera korte utdrag, men då med tydeleg referanse til kor artikkelen har vore publisert og kven som har skrive den.

- Du forpliktar deg til ikkje å krenka privatlivet til andre.

- Forsøk på å avspora debatten, eller andre forsøk på å øydelegga debatten er ikkje tillete.

- Hald ein sakleg tone i innlegga dine.

- Debattforumet kan berre brukast på ein ikkje-kommersiell måte.

-Det er ikkje tillete å posta innlegg som inneheld reklame, forsøk på å selja produkt eller liknande.

- Når du publiserer debattinnlegga dine overfører du ein evigvarande og eksklusiv rett til Mediehuset Sunnhordland utan godtgjering å bruka og redigera debattinnlegga i andre medium Sunnhordland måtte velja å publisera det i.

- Sunnhordland held på retten til kva tid som helst å redigera eller trekka tilbake innlegg me meiner er i strid med grunnreglane våre. Vidare held me på retten til å fjerna innlegg som ikkje held seg til temaet i den debattgruppa det er posta i. Alvorlege brot kan føra til utestenging frå forumet.

- Tips på vegen: Skriv kort og presist.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut