annonse

Brukryssing av Langenuen

Daglig leder
Daglig leder: Øyvind Halleraker (t.v.). Her med Høyre-politiker Nikolai Astrup. (Foto: Anders Totland)

  • Meiningar

Jan Hevrøy har i et innlegg her i avisen sterke meninger om møtet i Stord Næringsråd i forrige uke, hvor det etter hvert avtegner seg en enighet om å se framover. Det samme signalene får vi fra kommunene. Sunnhordland hevder selvsagt sine primærstandpunkt, men vil også akseptere vegmyndighetene og departementet sin avgjørelse om krysningspunkt for Langenuen når den kommer. Det er bra.

Det vil ikke Jan Hevrøy. Nå er det selvsagt full anledning til å være uenig i et slikt standpunkt, men jeg tror vi er tjent med å føre debatten på riktige premisser.

Hevrøy bagatelliserer kostnadene og viser til at dette kun gir en besparelse på 2 mill. Det riktige beløpet er 2 milliarder kr., som selvfølgelig er et betydelig beløp i veisammenheng. (f. eks, langt på vei nok til både nytt ferjeleie for Kvinnherad og bru til Austevoll).

Vi må ta inn over oss at det er sterk konkurranse om midler i veg Norge. Hordfast er det første prosjektet med ekstra søkelys på kostnader fra Storting og Regjering i en tidlig fase, men flere vil følge.

Hordfast, uavhengig av krysningspunkt er svært viktig for Sunnhordland i motsetning til hva Hevrøy påstår. Det vil gi næringsliv og befolkning en unik bu- og arbeidsmarkedstilgang, og redusere reisetiden til Bergen til 45 minutter..

Hevrøy tar i innlegget sitt også til orde for at Hordalandsdiagonalen (Arm fra E134 – Bergen), må gå over Jondal. Slik jeg har forstått er det i Sunnhordland en oppfatning om at denne «armen» bør gå gjennom Kvinnherad, men at første prioritet for Kvinnherad er å få bedre forbindelse til Stord og E39.

Hvor en eventuell arm fra E134 – Bergen kommer en gang i framtida vet ingen i dag, men det som er helt sikkert er at den ikke blir bygd begge steder, og vi vet ikke hvor idag.

Derfor har Indre trase (Fusa) og arm til E134 ingenting i denne diskusjonen å gjøre. Beslutningen om midtre trase over Bjørnefjorden er tatt. Stortinget, Fylkeskommunen, kommunene og ikke minst næringslivet har sluttet opp om det.

Hevrøy sin øvrige harselas med viktige aktører i innlegget, får stå for hans regning. Statens Vegvesen gjør en svært god jobb med denne saken. Hevrøy må ha oss unnskylt, vi stoler med på dem.

Øyvind Halleraker,
daglig leder i Hordfast AS

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut