annonse

«E39 Hordfast – stadig nærmare realisering!»

Hordfast
Hordfast: Styreleiar Lars Solberg (t.v.) i Hordfast saman med Øyvind Halleraker. (Foto: Arkiv)

  • Meiningar

Norges største veiprosjekt er i rute. Veiprosjektet som skal sikre konkurransekraft, vekst og utvikling på Vestlandet får stor oppmerksomhet om dagen, og med rette. Et av Norges mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt skaper debatt, det skal det gjøre, men målet er klart innenfor rekkevidde – ferjefritt mellom Bergen og Stavanger på 2 timer i 2027.

Nylig ble det invitert til en konseptvalgs konkurranse om løsningen for flytebrua over Bjørnafjorden. Mange sammensatte kompetente konsortier fra inn- og utland har meldt sin interesse. Nå står det vanskelige valget mellom hvilke to konsortier som skal levere sitt komplette forslag om ca 1 år. Deretter er det full fart med detaljprosjektering og valg av utøvende entreprenør fram mot byggestart trolig i 2022.

I tillegg til flytebrua skal det bygges en høybro over Langenuen mellom Stord og Tysnes. Avklaringen om krysningspunkt er rett rundt hjørnet og de to alternative brukryssingene er relativt like teknisk sett. Dette ligger i Kommunedelplanen som har gjennomgått en svært grundig behandling med flere høringsrunder. Planvedtaket er ventet fra Kommunal- og moderniseringsministeren ganske snart.

Det skal også bygges en 7 kilometer lang tunnel fra der flytebrua har lending i flomålet på Røtinga til Svegatjørn. Her er E39 under bygging imot Rådal i dag. Det skal også bygges 25 km 4-felts trafikksikker vei i dagen, som binder sammen bruene og den 7 km lange tunnelen.

Selskapet Hordfast AS registrerer stor interesse for å bli med i selskapet for å forsere realiseringen av dette spennende prosjektet, som vil endre alle forestillinger om tungvint transport og mobilitet langs kysten vår. Herunder også mer miljøvennlig og trafikksikker transport.

Åtte kommuner, Os, Tysnes, Fitjar, Austevoll, Stord, Bømlo, Sveio, Tysvær og (Haugesund i vedtaksprosess), er nå medeiere. Det samme er de 5 næringsforeningene Bergen Næringsråd, Stord Næringsråd, Bømlo Næringsråd, Haugaland Næringsforening og Stavanger Næringsforening.

Hordaland fylkeskommune er i prosess med å utvikle en politikk for sitt pådriverengasjement og har meldt at de vil utsette et konkret eierskap i Hordfast til denne drøftelsen er gjort.

Endelig har Hordfast AS plukket opp utfordringen som Stortinget vedtok i NTP – Nasjonal Transportplan, om å åpne for 5 mrd. i såkalt «annen finansiering» i 2018-2023, denne kommer i tillegg til den statlige finansieringen. Det er rettet en henvendelse til de 4 berørte kommunene om forhåndsbompenger på ferjene som avløses av Hordfast. Dersom det er tilstrekkelig vilje til å gå videre med dette, vil Statens vegvesen utarbeide en konkret søknad som skal behandles i Stortinget.

Hordfast AS har mange bidragsytere fra næringslivet på Vestlandet. Det er vi svært takknemlige for. Bedriftenes engasjement og utålmodighet for en raskest mulig forbedring i mobiliteten i vår landsdel, er vår inspirasjon i et viktig arbeid for Vestlandet.

Styret i Hordfast AS:

Lars Solberg, Atheno,
leder

Gaute Epland,
Stord kommune

Marie Bruarøy,
Os kommune, nestleder

Wenche Tislevoll,
Fitjar kommune

Kurt R Andreasen,
CCB AS

Kåre Martin Kleppe,
Tysnes kommune

Bjørn Kåre Viken,
Equinor ASA

Tom Knudsen,
NHO (observatør)

Marit Warncke,
Bergen Næringsråd

Roger Pilskog,
LO (observatør)

Ove Tepstad,
Kuehne-Nagel AS

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut