annonse

Ei vakker løysing?

LØSNING
LØSNING: Atle Tellnes starta leirskuleverksemda på Smedholmen for 40 år sidan. Han meiner ein må finna ei sameksistensløysning som gjev ein vinn-vinn effekt. (Foto: iver bunes / arkiv)

Ja, det trengs en «vakker løsning» for fremtidig drift på Smedholmen! Dette innebærer en positiv samarbeidsløsning, som alle involverte parter kan oppleve at de vinner på, skriver Atle Tellnes.

  • Meiningar

Først litt historikk: I 1975 reiste jeg rundt i hele Sunnhordland, for å leite etter et sted det var mulig å starte med kursvirksomhet. Denne skulle baseres på friluftsliv ved kysten, knyttet til ferdsel med tradisjonelle bruksbåter, selvberging, og fokus på vern av kystkultur. Smedholmen var da nettopp kjøpt av Staten til frilufsformål. Det vanlige den gang var at hus på friareal ble brent. Staten skulle ikke ha bygninger som krevde vedlikehold, kun naturområder. Karvel Strømme skriver i et tidligere leserinnlegg om hvordan jeg ved en tilfeldighet kom til Smedholmen, på grunn av motorstopp! Der fant jeg at bygningene og øya var perfekt til den virksomhet jeg ville drive!

Deretter fulgte en rekke reiser til både Fitjar kommune og Miljødepartementet. Slik jeg forstod det, hadde ingen tidligere fått leige deler av et friareal for å drive egen virksomhet. Det tok 9 måneder med forhandlinger å få til en avtale. Den 16.juni 1976 flyttet jeg med min familie til Smedholmen, til det som med sin natulige avgrensing ble definert som «småbruket».

En avgjørede, og helt grunnleggende forutsetning, var at virksomheten til «Smedholmen Kyst-& Leirskole» ikke skulle være til noen ulempe for den alminnelige tilgjengelighet og bruk av holmen som friareal. Leigeavtalen ble derfor gitt som en prøveordning for 3 år. Punkt 8 i avtalen var formulert slik: «Leigetakaren skal utan vederlag, føra tilsyn med arealet utanfor småbruket og sørga for at tilhøva vert lagt tilrette slik at friluftsformåla vert tilgodesett». Hensynet til almenhetens bruk av friarealet, ble ytterligere forsterket i punk 6 i avtalen: «Dyrehald må ikkje i noko høve vera til meins for friluftsformåla» «

Jeg hadde stort engasjement innen vern av kystkultur. Og ved hjelp av lån fra gode venner, klarte jeg i 1978 å få kjøpt de to siste «potetbåtene» som var tilbake i Fitjar. I tillegg flere færinger og seksæringer, og en liten flokk «villsau» som kunne holde nede veksten av busker og trær på holmen. Det ble lagt ned mye innsats i å etablere virksomheten. Men gjennom et stort nettverk, kom det etter hvert deltakere på kurs fra både Norge, Sverige og Danmark. Fra 1985 ble virksomheten på Smedholmen ført videre med Einar Matre og Terje Skorpen som leigetakere. De har gjort en imponerende og fantastisk flott innsats med sin virksomhet ombord på Seladon og innen kystkultur i over 30 år!

Det er utrolig flott at bygningene nå er fredet, og vil bli satt i god stand. Vel 40 år etter at de var truet av å bli brent. Dette åpner for svært gode muligheter for en spennede fremtidig viksomhet! Et meget godt eksempel på hvordan det kan drives en svært allsidig (og lønnsom!) aktivitet på et friareal, er Bragdøya Kystkultursenter utenfor Kristiansand. Dessuten Bergen og Omland friluftsråd sin virksomhet knyttet til to småbruk på Hitsøy vest på Sotra, Engøyholmen i Stavanger, Gogstad Kystlag, m. fl. Dette er noen av de steder som kan være til god inspirasjon i utformingen av den fremtidige virksomheten.

Det gjelder å velge «vakre løsninger», basert på en åpen og positiv innstilling fra alle involverte parter. Og en ærlig samarbeidsvilje. Da kan det bli en spennende vinn-vinn-løsning, som gir synergieffekt for alle: Einar og Terje med sin kyndighet og Seladon blir viktig. Lag og organisjoner i Fitjar kan på ulike måter bli viktig, og tilreisende som benytter friarealet vil få oppleve at Smedholmen er en spennende og lærerik plass å komme til.

Nå gjelder ha fokus på de mulighetene som nå åpner seg!

Atle Tellnes,

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut