annonse

Eldreomsorg i Fitjar

Eldreomsorg
Eldreomsorg: ldreomsorga som tema fell tilsynelatande mellom to stolar, og vert nedprioritert i mengda av saker som kjem opp, skriv Arne Prestbø (biletet) og Ragnhild Prestbø i Fitjar Høgre. (Foto: Marius Knutsen)

  • Meiningar

I kvart valprogram frå dei ulike partia i Fitjar, vert det presentert punkt for kva ein går til val på når det gjeldt eldreomsorg. Nokre lovnader er vage, medan andre er meir konkrete. Når valkampen no er i gang for fult, kan ein derimot undra seg kvar temaet vert av. Eldreomsorga som tema fell tilsynelatande mellom to stolar, og vert nedprioritert i mengda av saker som kjem opp. Dette trass i kor viktig temaet eigentleg er. For Fitjar Høgre er derimot eldreomsorga i kommunen eit viktig tema, som ein ser er viktig å få gjort meir synleg i den pågåande valkampen.

For Fitjar Høgre har det vore, og held fram med å vera, viktig å kunne tilby eldre i kommunen god mat, som ser freistande ut og som både smaker og lukter godt. Ved å tilby mat i denne kategorien kan ein auka appetitten hjå kvar enkelt, samstundes som ein kan førebyggja under- og feilernæring. Å oppretthalda drift i institusjonskjøkenet ved Fitjar Bu- og behandlingssenter, som har ei stor førebyggjande funksjon, står sentralt. Vidare er det heilt naudsynt med drift av kjøkenet for å kunne tilby kvar enkelt eit heilskapleg godt helsetilbod.

Vidare har Fitjar Høgre dei siste åra vore med på å få gjennom vedtak om å byggja ny sjukeheimsavdeling, som i desse dagar står klar til innflytting. Med topp moderne omsorgsteknologi, markerer denne avdelinga ein ny start innan tilbodet til eldre i kommunen. Trass i dette, er ein avhengig av ei fungerande heimesjukepleie, som kjem tidleg inn i eit sjukdomsgang. Det hjelper ikkje med moderne omsorgsteknologi på institusjon eller i heimen, utan at personane som jobbar i tenestene har den fagleg gode kompetansen som trengst.

For å kunne tilby best mogeleg eldreomsorg, ser Fitjar Høgre at dekning av utdanna personal, i mest mogeleg heile stillingar, er naudsynt. Dette i kombinasjon med heva kompetanse på alle nivå, kan bidra til auka kvalitet og kontinuitet i tilbodet som vert gitt kvar enkelt.

For Fitjar Høgre

Ragnhild Prestbø,
8.-kandidat

Arne Prestbø,
3.-kandidat

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut