annonse

Favoriserer folket

Skribent
SKribent: Jens Nordahl er kommunikasjonssjef i Vinmonopolet. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

  • Meiningar

I et innlegg i avisen Sunnhordland datert 10. november i år stiller Kjell Larsen spørsmål om Vinmonopolet favoriserer kjøpesentre i forhold til etablering av Vinmonopolbutikker. Larsen synes å mene det er umoralsk av Vinmonopolet å etablere butikker der folk ellers gjør sine innkjøp.

Vinmonopolet er et statlig selskap direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Hvert år får Vinmonopolet et tildelingsbrev der det fremkommer en rekke forventninger eierne har til driften av selskapet. Generelt heter det i dette tildelingsbrevet at: «For å sikre fortsatt oppslutning og legitimitet i befolkningen er det viktig at Vinmonopolet utvikler seg i takt med samfunnets forventninger og behov.» Når det gjelder butikketablering heter det videre: «Vinmonopolet skal ved avgjørelser om butikketablering legge vekt på å finne en rimelig balanse mellom økonomiske kriterier, monopolordningens formål og så lik tilgang til selskapets tjenester som mulig.»

Som eier setter Staten et moderat kapitalkrav til Vinmonopolet. Det forventes at Vinmonopolet går med et rimelig overskudd, slik at selskapet ikke er avhengig av statlige overføringer til drift. Om Vinmonopolet hadde gått med underskudd ville dette resultert i en situasjon der Vinmonopolet konkurrerte med skole, eldreomsorg, helse og en rekke andre nødvendige samfunnsfunksjoner om overføringer på statsbudsjettet. Siden Vinmonopolet ble opprettet i 1922 har det vært bred politisk enighet om at Vinmonopolet, som selskap, skal være selvfinansierende.

Med overstående som utgangspunkt er det helt nødvendig at Vinmonopolet finner de gode etableringsstedene, både av hensyn til alkoholpolitikkens legitimitet og effektivitet, men også av hensyn til selskapets soliditet.

Mye handel i dagens Norge foregår i bygg som huser flere detaljister. Relativt små kommuner kan ha handelsbygg med tre til fem butikker under samme tak, større kommuner har gjerne gitt klarsignal for kjøpesentre av ulik størrelse. Fortsatt er det en del frittstående varehandel i tradisjonelle småby- og bysentra, men en generelt utviklingstrekk i Norge de siste tiårene er fremveksten av små og store kjøpesentre.

Den enkelte kommune har beslutningsmyndighet vedr. endelig plassering av Vinmonopolet. Helt konkret innebærer dette at Vinmonopolet må søke kommunene om etablering på den valgte adressen. Hvis kommunen ikke ønsker Vinmonopolet etablert på en eksakt lokasjon, kan kommunen avslå vår etableringssøknad.

For å begrense skadevirkningene av alkoholbruk har norsk alkoholpolitikk tradisjonelt vært restriktiv. Dette innebærer aktiv bruk av alkoholavgifter som et konsumregulerende virkemiddel, alkoholreklameforbud og regulert tilgjengelighet gjennom åpningstider og vinmonopolordningen. Alkoholpolitikken er avhengig av folkelig støtte og aksept for at den skal kunne videreføres. I denne sammenheng må Vinmonopolet innrette alle sider av driften, også butikketablering, med det formål for øyet å ha fornøyde kunder som aksepterer vinmonopolordningen. Noe annet ville ikke vært alkoholpolitisk forsvarlig. Sett i dette perspektivet ville det vært uklokt å ikke være til stede der folk flest gjør sine innkjøp. Om det er snakk om handelssentrum eller kjøpesentre er en underordnet problemstilling for Vinmonopolet. Vi ønsker å være etablert der folk forventer å finne oss; dette av hensyn til alkoholpolitikkens overordnede formål om legitimitet.

16. november i år vedtok Vinmonopolets styre etablering av sju nye pol i 2018. Stedene som ble valgt var Nesna i Nordland, Skodje i Møre og Romsdal, Suldal og Rogaland, Bykle i Aust-Agder, Sætre i Hurum i Buskerud, Moss og Porsgrunn. Med unntak av de to sistnevnte byene kan ingen av disse stedene sies å ha kjøpesentre i tradisjonell forstand. Etableringsstedene som er valgt for 2018 illustrer at Vinmonopolets ønsker å åpne butikker i kommuner både med og uten kjøpesentre.

Jens Nordahl,
kommunikasjonssjef i Vinmonopolet

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut