annonse

«Favoriserer Vinmonopolet kjøpesentera?»

Skeptisk
Skeptisk: Kjell Larsen (innfelt) mener det er konkurransevridende at Vinmponopolet etablerer seg i kjøpesenter, framfor på «nøytral» grunn. (Foto: Arkiv)

Åpent brev til A.S Vinmonopolet, ved driftssjefen, Bjørn Wilhelmsen.

  • Meiningar

Jeg har i lengre tid sett på den påfallende utviklingen Vinmonopolet viser når det gjelder plassering av «polbutikkene» rundt om i landet.

Og her er undertegna overbevist om at Vinmonopolet har en stående dagsorden med alle kjøpesenter-kjedene. Dette kan umulig være i tråd med de retningslinjene Stortinget har gitt og pålagt Vinmonopolet.

Det at butikkene til Vinmonopolet blir plassert på et kjøpesenter, spesielt der det er kun et utsalgssted i kommunen, er direkte urettferdig, i forhold til de andre som driver handelsvirksomheter som ikke er tilknyttet et kjøpesenter. De får ikke ta del i Vinmonopolet som et sterkt «trekkplaster.»

Det at Vinmonopol har råderett når det gjelder salg i butikker udiskutabelt. Men den så åpenbare favoriserer Vinmonopolet driver med, til fordel for alle kjøpesentra i landet har jeg store betenkeligheter med å fatte kan være lovlig. Spesielt der kommunene har et utsalg av det «edle drink» er de med på og undergrave konkurranseprinsippa. Mens statsdrevne bedrifter skal kunne være et forbilde hvorledes en håndterer konkurranse prinsippa, driver de i stedet en direkte umoralsk med å være fraværende innenfor den etiske framferd! Og da vil det være fornuftig og et krav at et polutsalg må ligge tilnærmet på nøytral grunn.

Nå når Sparebanken Vest har selt bygget sitt i Borggata, vil jeg se på det som naturlig og rettferdig ... og ikke minst strategisk plassering.

Det at Vinmonopolet har et enevelde med sin råderett her til lands, mener jeg at de åpenbart viser det med å favorisere enkelte «kjøpmenn» i senterkjedene, som nærmest kan karakteriseres som nesten «mafia»-fremferd.

Bare det at de andre leietakerne på disse kjøpesentra er med på å sponsa Vinmonopolet med husleia, vitner om at dette er «steikende gale». Det at Vinmonopolet er medskyldig med å undergrave forretningsetikken er ikke bra for noen når det gjelder«skikk og bruk».

Norge har statlige tilsyn som skal følga med i timen hva som rører seg innenfor det som om befatta konkurransevilkår. Og da kan jeg ikke skjønne noen annet at dette må være mat for konkurransetilsynet? Slik som Vinmonopolet «turer fram», er det nokså påfallende at ikke konkurransetilsynet har pålagt «glasmagasinet» en annet forretnings profil? Eller er det kun for private bedrifter de skal håndtere med pålegg og annet som omfatter konkurranseprinsippa her til lands?

Med den klare og sannheten at: «alkoholen lover det du får». Og på bakgrunn av den lovnaden som alkoholen gir, mener undertegna at vinmonopol kan love å ta tak i dette prinsipielle spørsmålet. Med at driftssjefen, Bjørn Wilhelmsen tar tak i dette som vedrører disse problemstillingen som jeg fremsetter i dette brevet. Dette vil jeg tro ganske sikkert vil være også av interessant for dem som driver handel utenfra disse kjøpesentrene.

Da får en håpe at vinmonopolet kan komme med en informativ tilbakemelding på denne problemstilling

Kjell Larsen,
Stord

PS: Til lesarane i avisa Sunnhordland: Eg orsakar at dette er skrive på «utaskjærs språk» Men det er nokre aviser austafor som ikkje har lært å skriva det rette språket.

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut