annonse

For MOT

For MOT
For MOT: Torbjørn Brosvik er Krf sin ordørarkandidat på Stord. (Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN / arkiv)

  • Meiningar

Stord KrF har i vårt program for denne perioden slått fast at vi er for MOT. Vi seier at vi vil nytte MOT sitt gode undervisningsopplegg i ungdomsskulane for å utvikle robust ungdom som inkluderer alle. I møtet Oppvekst- og utdanningskomiteen skal ha 28. mai er saka oppe og rådmannen rår til å sei opp avtalen med MOT. KrF kan ikkje sjå at det då står klart noko godt alternativ for å byggje verdiar, haldningar og skape eit betre psykososialt skulemiljø. Etter vår meining er dette eit tilbod til dei unge vi ikkje har råd til å kutte.

Folkehelse og livsmeistring er eit tverrfagleg tema i ny overordna del til læreplanen og fagfornyinga som kjem i 2020. Ny overordna del er vedtatt og skal takast i bruk frå neste haust. MOT er eit godt verktøy som er med å gjere Stordskulen i stand til å oppfylle læreplanmåla. Difor vil det vere eit steg i feil retning dersom MOT no vert redusert.

KrF vil derfor fremje dette i møtet i oppvekst og utdanning 28. mai: «Komité for oppvekst og utdanning vidarefører MOT-programmet for ungdomsskulane i Stord kommune. Komiteen ber rådmannen ta omsyn til dette i framlegg til revidert budsjett.»

Torbjørn Brosvik,
ordførarkandidat,
Stord KrF

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut