annonse

«Koranskular er uakseptabelt»

Kritisk
Kritisk: Her må det også innen visse innvandrermiljøer selv ta ansvar, skriver Linda Grundtvig. (Foto: Arkiv)

  • Meiningar

Den siste tiden har det kommet frem flere eksempler på at norske barn og ungdommer har blitt sendt til koranskoler i utlandet, så også på Stord. At barn som er bosatt i Norge sendes til skoler i Somalia, eller til andre land foreldrene selv har flyktet fra og hvor de blir utsatt for fysisk og psykisk vold, er ikke noe vi kan sitte stille å se på. Det er rett og slett uakseptabelt og ser på dette som svært alvorlig.

Regjeringen er, på lik linje med Fremskrittspartiet, veldig klar på at ingen barn skal sendes til tortur. Regjeringen har derfor iverksatt en rekke tiltak for å forhindre at denne type kriminelle handlinger skal finne sted. Blant annet er barneloven endret, slik at barn over 12 ikke kan bli tvunget av sine foreldre til å reise ut av landet uten selv å samtykke til det. Samtidig er samtlige kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn gjort bevisst på at ved bekymring om at barn kan bli sendt til utlandet, så må barnevernet varsles. Det er særs viktig at skolenes rektorer følger opp og varsler når elever ikke er kommet tilbake fra ferier.

Fremskrittspartiet er klar på at barns trygghet alltid må stå i høysete. Det derfor vi i regjering jobber for å innføre tiltak som ytterligere vil styrke tryggheten til barn som står i fare for å bli sendt på koranskoler. Justisminister, Sylvi Listhaug, ser blant annet på muligheten for å frata passet til barn der det er mistanke om at de vil bli sendt på slike skoler.

Her må selvsagt flere være våkne, skoler må følge med og naboer må våge å gi beskjed. Et særskilt ansvar har også barnevernet i silke saker, og vi forventer at de avverger slike reiser dersom de får mistanke om slikt. Et godt samarbeid mellom barnevern og politi vil kunne hindre at slikt skjer, ingen tjener disse barna ved å være naiv. Når så er skjedd at barn er sendt til koranskoler som f.eks. til Somalia må kommunen med barnevern, politi og familievernkontoret samarbeide og få til en dialog med foreldrene til disse barna for å få dem tilbake til Norge. Informasjon ut er viktig, foreldrene må forstå følgende av det å sende barn til slike skoler.

Det er viktig at alle instanser i kommunene setter umiddelbart i verk de midler en har etter regler og føringer for å få dem tilbake. En skal aldri gi opp et barn!

Det er likevel ikke nok at regjeringen og lokalpolitikerne innfører tiltak. Her må det også innen visse innvandrermiljøer selv ta ansvar. De må ta tydelig avstand fra slike skoler, og bidra til å forhindre at barn i deres miljø blir sendt av sted, og ikke minst må det skapes en kultur der det å sende barn på koranskoler er uakseptabelt, og vi forventer at disse miljøene i Norge, også her på Stord er villig til å gjøre dette.

Linda Grundtvig,
leder i Stord FrP

Silje Hjemdal,
stortingsrepresentant for FrP

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut