annonse

Kritisk til kystsoneplan

Kritisk
Kritisk: Anne-Grete Sandtorv er leiar i Stord Næringsråd. (Foto: Henrik Mundal Andreassen)

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger ble vedtatt med knappest mulig flertall i fylkestinget den 4. oktober. Næringsalliansen i Hordaland, som representerer 12 næringsforeninger og 2.500 bedrifter i fylket, er svært urolig for konsekvensene av vedtaket.

  • Meiningar

Vi er enige med statsminister Erna Solberg: «Bærekraftig bruk av havressursene er selve grunnlaget for den norske velferden.» Næringsalliansen verdsetter også fylkeskommunens intensjon om å sikre en bærekraftig forvaltning av sjøareal og strandsone i regionen. Med denne pilotplanen oppnås likevel det stikk motsatte. Planen vil båndlegge et svært stort areal. Den legger sterke begrensninger på en sjømatnæring som står klar til å skape bærekraftig vekst og distriktsarbeidsplasser i årene som kommer.

Les også: Ordførar vil senda inn klage på kystsoneplanen

Fylkeskommunen kan ikke utvikle overordnede planer i et politisk vakuum. Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger mangler tilslutning fra kommuner og næringsliv. Berørte kommuner er sterkt kritiske til denne overprøvingen av lokaldemokratiet. De mister råderetten over egne sjøarealer og med det muligheten for å legge til rette for lokal virksomhet.

Havbruksnæringen i Sunnhordland og Hardanger står for en enorm verdiskaping. Svært mange mennesker har sine arbeidsplasser her, og fremtiden skal bygges på en bærekraftig bruk av ressursene i havet. Næringsalliansen i Hordaland mener at våre fylkespolitikere må legge til rette for at næringen kan få tilgang til de arealer som er nødvendige, i tråd med klart uttalte nasjonale mål.

Les også: Samarbeidsrådet meiner kystsoneplanen har store manglar

Næringsalliansen i Hordaland merker seg at den regionale kystsoneplanen skal rulleres innen to år. Vi mener at rulleringen bør starte opp allerede over nyttår, i bred dialog med kommuner og næringsliv.

Askøy Næringslivsforening
Austevoll Næringsråd
Bergen Næringsråd
Etne og Vindafjord Næringsutvikling
Fusa Næringslivslag
Kvam Næringsråd
Nordhordland Næringslag
Os Næringsråd
Osterøy Industrilag
MB Hardanger
Stord Næringsråd
Aksdal Næringsselskap
Vest Næringsråd

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut