annonse

«Kvifor kunne ikkje skilta få stå?»

Del vegen
Del vegen:

  • Meiningar

Eg les at vegen mellom Sagvåg og Fitjar er vorten ei konfliktsone mellom dei syklande og bilistane. Eg hugsar at det stod eit par skilt som skulle vera med å dempa konfliktnivået på denne strekkja. Men no har Statens vegvesen fjerna desse skilta, visstnok fordi dei vil at Nordsjøsykkelruta skal gå langs og på den sterkt trafikkerte E 39 på austsida av Stord. Kvifor kunne ikkje skilta ved Sagvåg og ved Sandvikvåg få stå på den opphavlege plassen og vera med å oppmoda trafikantane til å dela vegen?

Terje Melheim

Klikk for å sjå kommentarar ()