annonse

«Nei, endring i Leirvik sentrum er ikkje farleg»

Ueinig
Ueinig: Anne-Grete Sandtorv i Stord næringsråd. (Foto: Henrik Mundal Andreassen)

Svar til Kjell Håvard Sævereid.

Stord Næringsråd ønskjer utvikling av Leirvik sentrum og Stord velkommen, og me ønskjer saman med andre aktørar og næringsdrivande å bidra til dette. Det er difor me saman med Stord kommune og Samarbeidsrådet for Sunnhordland har engasjert oss i Byregion-programmet og visjonen for «Den tette byen».

Innspela frå Stord Næringsråd til dei to detaljreguleringsplanane kalla «Miljøgata»og «Tveitakrysset handlar i all hovudsak om dimensjonering av sykkeltraséen og manglande konsekvensutgreiing. I tillegg har me stilt spørsmål om alternativ finansiering til bompengar.

Slik planane i dag er lagt fram er dei etter vårt syn for ambisiøs i forhold til å laga effektiv transportsykling gjennom sentrum, samstundes som andre trafikantar får dårlegare kår. Dette gjer det vanskeleg for næringslivet og vanskeleg for arbeidsplassutvikling i sentrum.

Stord Næringsråd har saman med næringsdrivande stilt seg til disposisjon for innspel for utvikling av Leirvik sentrum, og me har invitert oss inn til kommunen for å få bidra til dette.

Anne-Grete. Sandtorv,
Stord Næringsråd

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.