annonse

Om å vera botaniker

Blømande interesse
Blømande interesse: Odd Winge er blant de meste aktive og de so har vært med lengst i Sunnhordland Botaniske Forening, som i år fyller 25 år. Her skriv han om hva som er så interessant med botanikk. (Foto: Per Egil Larsen / arkiv)

Hva er botanikk? Et fjernt akademisk fag? Hvem er en botaniker? spør Odd Winge.

  • Meiningar

En verdensfjern professortype med nikkers og utvasket vindjakke utstyrt med lupe og botaniseringskasse, med blikket mot bakken, opptatt av sjeldne underarter og små detaljer?

Jeg vil hevde at botanikk er mye, mye mer enn denne figuren. Botanikk er læren om plantene, men er også et fag som grenser inn til en rekke andre fagområder. I første rekke generelle fag innen biologi, som økologi, biokjemi og fysiologi, men også mange andre fag. For eksempel: Landbruk og skogbruk: Vi lever alle av maten vi kan dyrke. Botanisk kunnskap er nødvendig for alt landbruk, og for hvordan vi med en voksende befolkning kan få mest og best mat ut av begrensede jordbruksarealer, og skogen som ressurs må forvaltes ut fra botanisk kunnskap.

Medisin: inntil de store medisinske oppdagelsene kom for 150 – 100 år siden var botanikk et viktig fag i medisinerutdannelsen. Moderne farmasi har redusert betydningen av botanisk kunnskap, men stadig er stoffer fra planter verdifulle ingredienser for legemiddelindustrien.

Historie, litteratur, religion og folklore: I Bibelen, og i mange klassiske verker vrimler av henvisninger til planter. I folketradisjon og overtro har planter en stor plass, bare bla litt i Arbo Hoegs verk «Planter og tradisjoner».

Geologi: Grunnforhold og plantevekst er intimt forbundet, de to disiplinene har gjensidig nytte av hverandre.

Meteorologi/klimaforskning: Temperatur og nedbør har stor innflytelse på plantelivet, men påvirkningen skjer også den motsatte veien – planteveksten påvirker klimaet. Ikke minst vil dette ha betydning i våre dager med en et klima som er i endring.

Norsk Botanisk Forening er foreningen for både de som har botanikk som yrke og for glade amatører – en organisasjon både for den distré professoren og for dem som er glad i kikke på vårens blomster på søndagsturen.

Det forvaltes mye god kunnskap blant våre medlemmer, både de med formell utdannelse og de uten. Og det er nær forbindelse mellom universitetenes fagmiljøer og foreningen.

Les også: 25 år med blomar på Stord

Vi bør bruke hverandre til de ulike aktivitetene lokalforeningene driver, enten det gjelder ekskursjoner eller som kurs/foredrag. Når du skal arrangere en tur eller et møte ta kontakt med lokallaget i nabofylket, eller skriv til universitetene, eller ring/mail til medlemmene av sentralstyret. Det finnes mengder av fagkunnskap der ute, og de fleste liker å dele sine kunnskaper med andre, og tar det som en kompliment om de blir spurt om å holde foredrag eller gaide på ekskursjon. Det går til og med an å få støtte til foredrag, kurs og reiser, f.eks. gjennom Studieforbundet Natur og Miljø, eller Sabima.

Det er viktig – og morsomt – å bygge nettverk, å bli kjent med andre botanikere. Vi har mye å lære av hverandre, dessuten er botanikere jevnt over veldig hyggelige mennesker, enten de går i utslitt vindjakke eller er familiefolk som kombinerer botanisering med en tur i det fri. Og botanikk er mye er enn et fag. Botanikk er også friluftsliv, naturglede, mosjon, noe for både legeme og sjel. «Amor florae nos congreat» – kjærlighet til blomstene forener oss.

Botanikk er ikke utelukkende for botanikere – det er mange andre faggrupper som sikkert vil synes det er spennende med litt innsikt i plantelivet. Inviter dem med på foreningens aktiviteter!

Kanskje får vi nye medlemmer?

Odd Winge

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut