annonse

– SFO-tilbodet på Stord er for dyrt

Misfornøyd
Misfornøyd: Som innbygger i Bergen kommune betaler man 2.490 kroner pr. måned for tilbud 220 dager i året. I Stord kommune betaler man 2.952 kroner pr. måned for tilbud 190 dager i året, skriver Øysind Johnsen, som ikke er helt fornøyd med SFO-tilbudet i Stord. (Foto: Illustrasjon)

I august 2017 var det mange foreldre som i likhet med oss gikk over i en ny tilværelse ved at barnet gikk fra barnehage til skole, skriver Øyvind Johnsen.

  • Meiningar

Hovedpersonen i vårt hus hadde i lengre tid gledet seg og sett frem til dagen. Inntrykket da man så rekken av glade og forventningsfulle ansikt med nye skolesekker på en rekke fremfor rektor tilsa at også et flertall av de andre barna på ”vår” skole hadde sett frem til dette. Som foreldre er noe av de fineste man opplever barnets genuine glede. Man kan ikke annet enn å smile med. En fin gest var det signerte gratulasjonsbrevet fra ordføreren som hver elev fikk med seg hjem. Dette brevet gir meg mulighet til å henvende meg til de som styrer her på berget.

Mens barnet vårt har utelukkende gledet seg, har vår ventetid vært langt mer blandet mellom to ytterpunkt: glede over barnets glede men samtidig betydelig bekymring og uro over hva de neste 3–4 årene bringer. I forhold til selve skolen har vi positive forventninger. Utfordringen ligger i faktum at skoleåret er 190 dager, mens et normalt arbeidsår innebærer ca 240 arbeidsdager. Dette er i begge tilfeller når ferier, helge-, hellig- og andre fridager er trukket fra.

Slik er jo situasjonen for mange, ja de fleste her i landet. Skolefritidsordningen (SFO) er et lovpålagt tilbud i alle kommuner før og etter ordinær skoletid. SFO skal lette overgangen fra 50-talls samfunnet hvor nær 75 prosent av landets kvinner i yrkesaktiv alder var hjemmeværende, til dagens samfunn hvor de fleste familier er kjennetegnet ved at begge foreldre i arbeid. Dessverre er ikke tilbud utenom skoledager noe loven krever. Men ulike kommuner har svært ulikt tilbud på nettopp dette punktet. Her begynner frustrasjonen overfor Stord kommune.

Som innbygger i Stord kommune kommer man svært ugunstig ut i forhold til SFO tilbudet sammenlignet med overraskende mange kommuner. Som innbygger i Bergen kommune betaler man 2490 kroner pr. måned for tilbud 220 dager i året. I Stord kommune betaler man 2952 kroner pr. måned for tilbud 190 dager i året. Ønsker man SFO i høst-, vinterferie eller ukene før skolen starter i august må man betale svært mye ekstra for dette. Priser og rammer for SFO i ulike kommuner ligger lett tilgjengelig på kommuners nettsider. Et kjapt søk gjennom en rekke andre kommuner på vestlandet, da i alle størrelser inkludert tilsvarende størrelse som Stord, viser en klar seier til Stord med hensyn til prisen man betaler for SFO. Også i forhold til antall dager SFO er åpen er tilbudet langt bedre i en rekke andre kommuner. Hva er det vi som foreldre får for pengene? Hvorfor betaler vi langt mer for betydelig mindre enn andre kommuner? Hvor mange ekskluderes fra SFO på grunn av den høye prisen?

Les også: Småbarnsforeldre på Stord tek eit oppgjer med skulekrinsgrensene

Det mest uheldige med SFO-tilbudet er neste punkt. Dersom man har behov for SFO i en av feriene som utelukkende eksisterer i skolen som blant annet høst- og vinterferie, finnes det kun tilbud på en av kommunens 6 barneskoler. EN skole! Dersom man ikke til daglig har barnet på denne skolen og tilhørende SFO må man altså sende barnet til en ukjent plass med ukjente voksne og barn. Dette er helt enkelt totalt håpløst! Spør man mer erfarne skole-foreldre avsløres at dette tilbudet ikke brukes, dels på grunn av pris, men primært på grunn av at man da må sende barnet til ukjent farvann. Uten å støte de som jobber ved denne avdelingen – beklager, det er ikke et aktuelt valg!

For å sammenligne med et flertall av nabokommuner i ulike størrelser rundtom på Vestlandet. Et flertall har SFO på barnas respektive skoler også i ferier/fridager. Dagens organisering er jo smart om man vil vise at det ikke er behov for lokalt forankret SFO utenom skoledager. Svært få benytter seg av det. Men gjenspeiler det behovet? En enkel spørreundersøkelse blant foreldre på 1. trinn på vår skole viste at over 95 prosent sier de ville benyttet SFO også utenom de 190 dagene dersom tilbudet hadde ligget på den lokale skolen. Det er ikke forhold som tilsier at denne foreldregruppen skiller seg nevneverdig ut fra foreldre på andre skoler eller andre trinn. Slik SFO i Stord kommune presenteres i dag må foreldre betale dyrt for et svært begrenset tilbud. Hvordan kan dette forsvares?

Utfordringen er tatt opp tidligere. LO Sunnhordland ved Rolf Åsmund Skår kommenterte i leserinnlegg i Sunnhordland i 2015 eksakt samme tema, med hvilken ekskluderende effekt både prisnivå og organisering av SFO i Stord kommune har. Dessverre kan en ikke se at dette har vekket særlig debatt eller for den saks skyld svar fra kommunen.

Såpass klare tall tilsier at våre folkevalgte på ny bør behandle SFO tilbudet i kommunen. Foreldregruppen er ikke liten, årlig kommer det flere til gruppen – vi vokser!

Når kan vi forvente at dette endres? Jeg vil oppfordre lokalpolitikere til å begynne lokal valgkamp allerede nå – ta tak i dette nå. Videre håper jeg at andre foreldre vil være med på å legge press slik at dette ikke feies under teppet fremfor å diskuteres offentlig og behandles politisk.

Øyvind Johnsen,
Stord

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut