annonse

«Skill skitt fra kanel, LO Sunnhordland»

Ny runde
Ny runde: Jan-Hugo Holten meiner biogassaka på Stord treng ein ny gjennomgang. Her frå eit ope møt ei Sagvåg. (Foto: Kjetil Østrem)

  • Meiningar

Det vises til innlegg i denne avisa den 7. juni 2018, ett innlegg som var myntet på Norges Miljøvernforbund og undertegnede.

Argumentasjonen fra LO Sunnhordland er påfallende. Det nevnes bedrifter som i byggefase påvirker. Joda, Kværner Stord er jo ett eksempel. Apply sikkert ett annet. Men kan dette brukes som et argument når en nå har anledning til fra begynnelsen av å lokalisere et nytt industrianlegg riktig? Skal en ikke lære av historien? Ett anlegg som i driftsperioden kan bli ett skikkelig helse og miljøproblem?

Ett biogassanlegg på kiskaien vil, i tillegg til lukt og gasser som NMF mener det er uunngåelig vil komme uavhengig av søknadsprosess og behandling hos ulike myndighetsorgan, utløse mer trafikk, kreve bedre veier til anlegget og vesentlig forringe Sagvåg som lokalsamfunn. Hvorfor skal en gå til det skritt å påføre lokalbefolkning og kommunens tillitsvalgte og ansatte så mye ubehag som det vil bli ved en etablering på Kiskaien når alternativet er å finne et mer egnet sted på de nærmere 250 km² Stordøya rommer?

Stord kommune må ta en runde til på denne saken.

Jan-Hugo Holten,
Norges Miljøvernforbund

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut