annonse

«Står du til truande, Jan Kåre Pedersen?»

Folkemøte
Folkemøte: «Jan Kåre Pedersen, din fremstilling og skjønnmaling, på folkemøtet, av det luktfrie biogassanlegg, stemmer ikke med din egen ROS-analyse/vurdering», skriver arbeidsgruppa Nok er nok. (Foto: Ingvild Siglen Berger)

  • Meiningar

På folkemøte den 31. oktober 2018 fortalte du oss at dere skulle bygge et luktfritt biogass anlegg i Sunnhordland. Av tre aktuelle lokaliseringer, valgte dere Eldøyane næringspark.

Du fortalte at det luktfrie biogassanlegget skulle bygges med to renseanlegg for rensing av prosessluft, ett biofilter og ett kullfilter.

I ROS luktrisikovurdering og utslipp til ytre miljø, kap. 4.1 Utslippspunkter, fremgår det at anlegget skal bygges med et biofilter som eneste rense løsning. Men dersom en får luktproblem, d.v.s at anlegget lukter mer enn tillatt utslipp, kan det monteres kullfilter for ytterlig rensing.

Vi regner med at kullfilteranlegg i denne størrelse ikke er hyllevare, som an kan hente og montere på noen timer, men anlegg som må bestilles, produseres og så monteres – i mens spres lukten seg inn over Eldøyane og rundt i byggefeltene, Hodneland, Kårevik, Eldøy og Bjelland. Vi naboer får lukten rett til våre hjem, arbeiderene på Eldøyane og på Verftet får lukten direkte til sine arbeidsplasser.

Det fortalte du ikke.

Du fortalte om pilotflammen, basert på ekstern gass i fakkelen, som skulle sikre tenning og hindre utslipp av rå biogass og metan, du fortalte ikke at den ikke vil bli bygget/montert. (ROS side 25)

I innledningen til ROS dokumentet, fremgår det at det ikke skal installeres noen fysiske tiltak som kan redusere risiko for uønskede hendelser – det er kun opplæring, internkontroll med rutiner og prosedyrer som skal redusere/hindre utslipp under normal drift. Med andre ord – kun manuell drift og overvåking. (ROS side 6)

ROS forteller ensidig at det vil være lite bråk fra anlegget. Generatorer, kompressorer og pumper på anlegget vil ligge lavt, kan skjermes og vil bli skjermet av eksisterende bygninger på Eldøyane for øvrig. Det kan være like sannsynlig, at eksisterende bygninger reflekterer lyden, sågar bidra til å øke lyd/støystyrken. (De fleste eksisterende bygninger har reflekterende stålkledning)

Den verste støykilden vil antakelig være fra båtanløp, og fra lossing av organisk avfall. Det er i flg. ROS planlagt ca. to båtanløp pr. mnd., hva menes med ca. – er det tre anløp, fire anløp eller enda flere i måneden?

Tre anløp er 50 prosent mer enn planlagt, og er en betydelig økning.

Lossetid og losser måte er ikke omtalt i ROS vurderingen – er lossetiden én time, fem timer eller mer? Er det pumpene om bord, som skal brukes under lossing?

I så fall vil det bety at båtenes motorer må gå med høyt turtall for å gi energi/strømtilførsel til pumpen.

Det vil medføre store støyplager for oss som bor i området, som fra før er sterkt forurenset av støy, lukt, støv og lys.

Lesing av ROS vurderingen gir oss grunn til engstelse, ord og utrykk som «Normalt kan man anta», «Det bør vurderes», «Det forventes ikke at prosessen vil medføre vesentlig luktutslipp» o.s.v

Jan Kåre Pedersen, din fremstilling og skjønnmaling, på folkemøtet, av det luktfrie biogassanlegg, stemmer ikke med din egen ROS-analyse/vurdering.

Legg anlegget i Svartasmoget, langt borte bebygget område.

Arbeidsgruppa Nok er NOK

Bente Taraldsøy
Merete Taraldsøy
Stein Bratseth
Jan Helge Fleten
Reidar Nesse

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut