annonse

Støttar ikkje forslaget til ny ferjestø

Nei
Nei: Stord SV, her ved leiar Karin Bell Trældal, går mot å byggja fejerstø i Sævarhagsvikjo. (Foto: Marius Knutsen / arkiv)

  • Meiningar

Styret i Stord SV støttar ikkje forslaget om å laga nytt ferjestø i Sævarhagsvikjo. Årsaka er dei store naturinngrepa som vil bli gjort, og som vil øydeleggja uerstatteleg natur- og friluftsområde. Me har allereie Skjersholmane og Jektevik som gode alternativ. For å betra kommunikasjonen til Stord føreslår me hyppigare ferjeavgangar, med betre offentleg transport frå ferjestøa til Leirvik.

Karin Bell Trældal,
leiar Stord SV

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut