annonse

«Ta samane på alvor – ingen gift i Repparfjord»

Mot giftavfall
Mot giftavfall: Tara Wiers Kvamme (15), SU-leiar i Stord, meiner regjeringa må seia nei til gruveavfall i Repparfjord. (Foto: Stord SU)

Den norske stat har, gjennom sin mangeårige fornorskingspolitikk, skuld i at viktige deler av samisk kultur har forsvunne, skriv Tara Wiers Kvamme.

  • Meiningar

Lenge har staten hindra samar i å utøva sitt virke, sin kultur og sitt språk. Det var ikkje før i 1967 at undervisning på samisk vart ein rett i Noreg. I tidsskriftet Gáldu anslår historikar Henry Minde at det vil ta minst 120 år med dagens løyvingar til Sametinget og samiske føremål før beløpet speglar pengane som vart nytta til å utslette den samiske kulturen.

Me burde ha vore ferdige med å køyre over samiske rettar for lengst. Likevel ynskjer Framstegspartiet å leggja ned Sametinget, som er ei folkevalt forsamling med oppgåve å verne om samiske interesser.

At eit norsk regjeringsparti lukkar augo for dei alvorlege såra som kom etter fornorskingsprosessen er bekymringsverdig av fleire grunnar. Me i Sosialistisk Ungdom meiner det er heilt grunnleggjande at eit folk skal ha råderett over sine eigne område.

Like sjokkerande var det då Venstre gjorde sitt inntog i regjeringa i januar, og villig signerte ei regjeringsplattform som held på planane om å tillate gruvenæringa å dumpe giftig gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. Repparfjord er ein nasjonal laksefjord som i dag er viktig for både fisket og reindrifta. Gruveavfallet inneheld giftige tungmetall som kobbar, nikkel og krom som kjem til å øydeleggje fjorden.

Les også: Her er det nye styret i Stord Sosialistisk Ungdom

Reindrifta står for den mest klimavennlege og mest berekraftige kjøtproduksjonen me har, og er viktig for å halde på samisk kultur og god distriktspolitikk. Det er ei skandale at denne eldgamle næringa må ofrast for eit kortsiktig gruveprosjekt.

Urfolk over heile verda opplev grove inngrep i sin kultur og på sine området. Dette vart spesielt tydeleg under kampen mot Dakota Access Pipeline for berre eitt år sidan. Norske myndigheiter har no sjansen til å vise at me ikkje vil vera med på trenden. Regjeringa må gjera det einaste rette, og sei nei til giftig gruveavfall i Repparfjord. Samefolkets dag 6. februar er ein glimrande dag til å starte!

Tara Wiers Kvamme (15),
leiar i Stord Sosialistisk Ungdom

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut